Goede doelen beleggen amper duurzaam

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 26 mei 2004).

Vrijwel alle instellingen met een goed doel vinden duurzaam beleggen een belangrijke ontwikkeling. Een minderheid van ruim 30% brengt dit ook in de praktijk. Nog eens 30% overweegt wel een duurzaam beleggingsbeleid te ontwikkelen. Hiervan is een klein deel (4%) reeds concreet bezig een dergelijk beleid te ontwikkelen.

Dit blijkt uit een onderzoek naar het duurzaam beleggingsgedrag van 79 grotere zogeheten fondsenwervende charitatieve instellingen in Nederland. Het onderzoek is verricht door ING Investment Management en Dutch Sustainability Research (DSR), een initiatief van PGGM, Triodos en MeesPierson. Het vorige week gepresenteerde onderzoek is een reactie op de luider wordende roep om duurzaam beleggingsgedrag door goede doelen.

De belangrijkste reden voor het opstellen van een duurzaam beleggingsbeleid is dat dit aansluit bij de missie van de organisatie, vindt 64% van de ondervraagden. Ondanks deze hoge score blijken Britse goede doelen op dit punt voorop te lopen, omdat ‘de missie’ daar 90% scoorde, zo bleek eerder uit onderzoek. De Britse regering wil dat grotere goede doelen rapporteren over de toepassing van sociale en milieucriteria.

De meeste Nederlandse charitatieve instellingen houden zich niet concreet bezig met duurzaam beleggen. Een belangrijke reden om ervan af te zien is dat een groot deel (42%) van de fondsen niet belegt, maar het geld op een spaarrekening heeft staan. Volgens onderzoeker Marcel Jeucken van DSR moeten de instellingen zich ook in deze situatie afvragen of zij bij een willekeurige bank sparen of dat zij dat doen bij een duurzame bank. Van de ondervraagden noemt 20% de materie duurzaambeleggingsbeleid complex.

Het duurzaambeleggingsbeleid blijkt vooral te worden toegepast voor de aandelenportefeuille (81%). De potentie van duurzaam aandelenbeleggen is specifiek bij charitatieve instellingen niet zo groot. ‘Dit komt doordat de instellingen niet het oogmerk hebben om op lange termijn vermogen op te bouwen. Zij hebben het geld vaak direct weer nodig’, zegt Hendrik-Jan Boer, hoofd duurzame aandelenbeleggingen ING Investment Management Europe.

Van de ondervraagden vindt 70% dat zij een rol hebben bij het bevorderen van duurzaam beleggen. Het gebruik van stemrecht of ‘direct engagement’ met de ondernemingen in de beleggingsportefeuille van charitatieve organisaties komt helemaal niet voor.

Van de respondenten denkt 59% dat duurzaam beleggen geen significant effect heeft op zowel het risico als het rendement van de beleggingen. Door 32% wordt echter een daling verwacht. Met name internationale charitatieve instellingen denken dat duurzaam beleggen rendement kost.

Sociale onderwerpen blijken vaker van belang te worden gevonden dan milieuonderwerpen. Bij een soortgelijk onderzoek onder Nederlandse pensioenfondsen bleek dat ook al. Kinderarbeid wordt door de meeste goede doelen genoemd als een belangrijk onderwerp, gevolgd door arbeidsomstandigheden, wapens en mensenrechten.

Share Button