Oikocredit Nederland Fonds erkend als sociaal-ethisch fonds

e belastingdienst heeft Oikocredit Nederland Fonds definitief aangemerkt als sociaal-ethisch beleggingsfonds. Deze officiële beschikking levert de beleggers in het fonds belastingvoordeel op. Oikocredit Nederland Fonds belegt voornamelijk in Oikocredit, de eerste en grootste private kredietverlener aan startende ondernemers in ontwikkelingslanden. Particuliere beleggers krijgen nu van de fiscus een duwtje in de rug. Beleggen in kredietverlening aan kleine ondernemers wordt zo een aantrekkelijke optie naast sparen of andere vormen van beleggen.

‘Krediet verlenen in de Derde Wereld is voor velen nog niet de normaalste zaak van de wereld. Daarom is de erkenning en het fiscale voordeel een belangrijke stap voorwaarts. Het rendement kan nu oplopen tot 4,5%’, aldus Henk van Stokkom, voorzitter van Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds. ‘De financiële autoriteiten spreken zo hun vertrouwen uit in de manier waarop wij actief zijn. Door te investeren in Oikocredit Nederland Fonds geef je iemand anders de mogelijkheid om zelf een toekomst op te bouwen.’

Rendement
Een participatie in Oikocredit Nederland Fonds biedt een hoog sociaal rendement. Met een lening van Oikocredit kunnen arme, ondernemende mensen een eigen bestaan opbouwen. Oikocredit biedt echter ook financieel rendement. Van Stokkom:‘De afgelopen jaren heeft Oikocredit een bescheiden, stabiel dividend van 2% uitgekeerd. Het Fonds volgt dit dividendbeleid. Ook bleef de koers van Oikocredit boven de aanschafwaarde van EUR 200; dat is geen slechte prestatie over de afgelopen jaren. De fiscale stimulans verhoogt het financieel rendement tot 4,5%.’

Beleggen in Oikocredit Nederland Fonds
Oikocredit biedt sinds 1975 aan particulieren, kerken, instellingen en bedrijven de mogelijkheid om een deel van hun financiële reserves sociaal-ethisch te beleggen. Voor particuliere beleggers is in december 2002 het Oikocredit Nederland Fonds opgericht. Het Fonds belegt het kapitaal in aandelen Oikocredit, evenwel tot maximaal 90% van het fondsvermogen.

Fiscaal voordeel
Een belegging in Oikocredit Nederland Fonds valt onder de sociaal-ethische beleggingen. Deze vormen samen met groene beleggingen de maatschappelijke beleggingen. Deelname in Oikocredit Nederland fonds kan een fiscaal voordeel opleveren van 2,5%.
• U krijgt een heffingskorting in de inkomstenbelasting van 1,3% over de waarde van uw maatschappelijke beleggingen tot een maximum van 51.390 euro (2004).
• U kunt gebruikmaken van een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing van 1,2% in box 3 tot een maximum van 51.390 euro (2004). Voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag.

Het prospectus is kosteloos opvraagbaar bij Oikocredit Nederland (www.oikocredit.nl). Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Het is raadzaam kennis te nemen van deze bijsluiter voordat u participaties koopt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Share Button