Sterke groei van 18% van Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2004.

In de eerste zes maanden van 2004 hebben de beleggingsfondsen van Triodos Bank een sterke groei gerealiseerd. Het vermogen van de fondsen gezamenlijk steeg met 18% tot 480 miljoen euro.

Triodos Bank, pionier in duurzaam bankieren, stelt vast dat ook in een periode van economische onzekerheid duurzaam en groen beleggen onverminderd populair blijft. Bovendien kunnen de rendementen van duurzame beleggingsfondsen ook in deze periode goed de vergelijking aan met ‘gewone’ fondsen. De Triodos Meerwaardefondsen behoren tot de 10% best presterende beleggingsfondsen van Nederland.

Best presterende duurzame fondsen van Nederland
De drie Triodos Meerwaardefondsen (aandelenfonds, obligatiefonds en mixfonds) zijn niet alleen de best presterende duurzame beleggingsfondsen in Nederland, ook ten opzichte van ‘gewone’ beleggingsfondsen presteerden zij goed. Het rendement over de afgelopen zes maanden van Triodos Meerwaarde Aandelenfonds is 7,2%, van het Obligatiefonds 1,5% en van het Mixfonds 3,2%.
Het totaal vermogen van de duurzame Triodos Meerwaardefondsen steeg in de eerste zes maanden van 2004 met 20%.
De Triodos Meerwaardefondsen is een samenwerking tussen Delta Lloyd Asset Management en Triodos Bank. De fondsen beleggen wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die in de praktijk bewijzen dat bovengemiddelde prestaties op sociaal en milieugebied prima kunnen samengaan met een financieel gezonde bedrijfsvoering.

Triodos Vastgoedfonds
Het nieuwe Triodos Vastgoedfonds heeft een zeer succesvolle start gemaakt. In de eerste periode van de emissie is voor ruim 10 miljoen euro ingeschreven. Naar verwachting zullen in de tweede helft van 2004 de eerste duurzame panden worden aangekocht.
Triodos Vastgoedfonds is op 15 april jl. gelanceerd. Het fonds is een samenwerking tussen Bouwfonds Asset Management en Triodos Bank en belegt uitsluitend in duurzaam gebouwde of beheerde bedrijfspanden en monumenten.

Belastingvoordeel voor Triodos Fair Share Fund
Als eerste beleggingsfonds in Nederland heeft Triodos Fair Share Fund op 20 april jl. de officiële status van ‘sociaal-ethisch’ beleggingsfonds ontvangen. De fiscale stimulans heeft zich meteen vertaald in een forse groei van het fondsvermogen met 65% tot 5 miljoen euro eind juni 2004. Het fonds verwacht door de fiscale status een extra groei van 4 miljoen euro in de tweede helft van 2004.
Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 kunnen beleggers in Triodos Fair Share Fund gebruikmaken van een vrijstelling van de 1,2% vermogensrendementsheffing in box 3 tot een maximum van EUR 51.390 per jaar en een extra belastingkorting van 1,3% van het vrijgestelde bedrag. Dit betekent een fiscaal voordeel van in totaal 2,5%.

Triodos Fair Share Fund belegt in microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden. Deze lokale bankinstellingen verlenen kleine leningen (van 50 tot 1.000 dollar) aan mensen die een bedrijfje willen starten, materiaal of machines willen aanschaffen of hun bestaande bedrijf willen uitbreiden. In ontwikkelingslanden is een eigen bedrijf vaak de enige kans op een inkomen. Een belegging in het Triodos Fair Share Fund wordt als een moderne vorm van armoedebestrijding gezien.

Triodos Groenfonds
Het fondsvermogen van Triodos Groenfonds steeg in de eerste zes maanden van 2004 met 12%. Het rendement op basis van beurskoers over het eerste halfjaar van 2004 was 1,1% (exclusief belastingvoordeel). In deze periode is een recordbedrag van ruim 40 miljoen euro aan groene leningen verstrekt in de sectoren natuur en landschap, biologische landbouw, duurzaam bouwen en duurzame energie. Per 30 juni 2004 is 73% belegd in erkende groene projecten.
Triodos Groenfonds is het eerste groene beleggingsfonds van Nederland. Het fonds is een officiële ‘groene instelling’. De particuliere belegger is daardoor vrijgesteld van de 1,2% vermogensrendementsheffing (tot maximaal EUR 51.390 per belastingplichtige). Tevens ontvangt de belegger een extra belastingkorting van 1,3% van het vrijgestelde bedrag. Dit betekent een fiscaal voordeel van in totaal 2,5%.

Share Button