Duurzaam sparen en beleggen groeit sterk in 2003

In 2003 heeft het volume van het door particulieren duurzaam gespaard- en belegd vermogen de grens van zeven miljard euro overschreden. Dit is een groei van 18 procent ten opzichte van 2002! In vergelijking met de reguliere markt van sparen en beleggen, groeit duurzaam sparen en beleggen veel sterker: "gewoon" sparen en beleggen groeide in 2003 slechts met negen procent.

Deze bevindingen volgen uit een onderzoek dat de VBDO, de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, heeft gepubliceerd. De VBDO vertegenwoordigt particuliere en institutionele duurzame beleggers. Namens haar leden stelt zij onder meer kritische vragen op de aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde ondernemingen. Dankzij de steun van Triodos Bank publiceert de VBDO jaarlijks een overzicht van de marktontwikkeling op het gebied van duurzaam sparen en beleggen in Nederland.

De groei van duurzaam sparen en beleggen komt vooral voor rekening van het duurzaam sparen dat met 20 procent groeide tot 5,3 miljard euro. Duurzaam beleggen groeide met 12 procent tot 1,8 miljard euro.

Eind 2003 waren er 27 verschillende Nederlandse duurzame spaar- en beleggingsfondsen verkrijgbaar. Daarnaast bieden de twee ethische banken, Triodos Bank en ASN bank, een breed assortiment spaarproducten aan.

Van alle duurzame fondsen zijn er 11 fondsen die gebruik kunnen maken van een fiscale vrijstelling. Dit zijn enerzijds groenfondsen, die beleggen in natuur- en milieuprojecten, en anderzijds sociaal-ethische fondsen, die beleggen in kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.

In 2003 groeide het vermogen van deze fiscaal vrijgestelde spaar- en beleggingsfondsen met 20 procent tot 3,7 miljard euro.

De overige 16 duurzame beleggingsfondsen zijn gewone aandelen- en obligatiefondsen. Deze fondsen beleggen in ondernemingen die voorop lopen met hun sociaal- en milieubeleid ten opzichte van hun sectorgenoten. De omvang van deze fondsen nam in 2003 toe met 11 procent tot 850 miljoen euro.

Het rendement van de duurzame beleggingsfondsen komt overeen met de rendementen van de reguliere fondsen. regelmatig scoren de duurzame fondsen qua rendement het beste in hun categorie zoals het ASN mixfonds in 2003 en het Triodos meerwaarde aandelenfonds ontvangt een vijfsterrenrating van Morningstar.

Duurzaam sparen en beleggen heeft de afgelopen tien jaar ononderbroken marktaandeel veroverd op regulier sparen en beleggen. Het marktaandeel van duurzaam beleggen is in Nederland gestegen van 1,7 procent in 2002 tot tot 1,8 procent in 2003. Het marktaandeel van duurzaam sparen is gegroeid van 2,6 procent in 2002 tot 2,9 procent in 2003.

Piet Sprengers, directeur van de VBDO: ?Wat we hebben gemeten is alleen de omvang van de duurzame spaar- en beleggingsmarkt voor particulieren. De belangstelling van institutionele beleggers als pensioenfondsen neemt echter ook nog steeds toe. We hebben sterk de indruk dat deze markt nog lang niet is uitontwikkeld. Er is waarschijnlijk nog een groot potentieel aan particulieren en instellingen dat niet op de hoogte is van de goede rendementen van de duurzame spaar- en beleggingsproducten. Zodra ze daarvan wel op de hoogte zijn én deze producten hun welverdiende vertrouwen schenken, zullen ze vervolgens snel kiezen voor duurzaam beleggen.?

Share Button