Bert Scholtens hoogleraar Duurzaamheid en financiële instellingen

Per 1 oktober 2004 is dr. L.J.R. Scholtens benoemd tot bijzonder hoogleraar Duurzaamheid en financiële instellingen bij de Faculteit der Economische Wetenschappen van de RUG, namens de Stichting tot Bevordering van Financierings-, Beleggings- en Accountingonderzoek Groningen. Scholtens zal zich primair richten op het stimuleren van onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzaam of maatschappelijk verantwoord financieren en beleggen, mede vanuit het perspectief van de financiële instellingen, in het bijzonder het verzekeringsbedrijf. De bijzondere leerstoel is tot stand gekomen op initiatief van het Verbond van Verzekeraars en wordt door deze instelling financieel ondersteund. De benoeming vindt in eerste instantie plaats voor een periode van vijf jaar.

Bert Scholtens (Winsum, 1959) studeerde algemene economie aan de RUG. In 1994 promoveerde in 1994 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Towards a theory of international financial intermediation, terwijl hij als beleidsmedewerker aan de Postbank/NMB Postbank verbonden was. Na zijn promotie werkte hij als universitair docent (UD) Internationale Economie en UD Financiële Instellingen aan de UvA. In 1999 maakte hij de overstap naar de RUG, waar hij UD Financiering, Belegging en Accounting werd. In 2001 volgde zijn benoeming tot hoofddocent op genoemd vakgebied.

Share Button