Krekelsparen (B.): Fortis Bank schroeft solidariteitsbijdrage terug.

Krekelsparen, het geesteskind van de voormalige ASLK, blaast 20 kaarsjes uit. Toch is het allesbehalve een heugzame verjaardag voor de sector van de solidaire financiering. Krekelsparen blijft een ethisch verantwoorde spaarformule, maar Fortis Bank heeft het bedrag dat ze jaarlijks stort aan het Réseau financement alternatif (RFA) gewijzigd.

Het systeem waarbij het gespaard volume aan een jaarlijkse dotatie was gekoppeld – in 2003 bedroeg die nog 370.000 euro -, is nu vervangen door een jaarlijks forfaitair bedrag van 125.000 euro. Het systeem wordt reeds in 2004 toegepast en zal ook de vijf komende jaren worden gebruikt. Door deze beslissing ziet het RFA zijn financiële middelen en die van zijn leden drastisch afnemen.

Directeur van het RFA, Michel Genet, betreurt de koerswijziging van Fortis Bank inzake het solidariteitsmechanisme dat steun verleende aan talloze sociale initiatieven, maar geeft meteen aan dat de regels van in het begin duidelijk waren: "Wij wisten waaraan we ons konden verwachten en we hebben enkele jaren tijd gehad om ons aan te passen aan die nieuwe financiële situatie". Hij voegt er wel aan toe dat "de verenigingen die deel uitmaken van het netwerk die verlaging op het terrein wel zullen voelen en met een tekort aan middelen zullen worden geconfronteerd". Michel Genet meent dat deze beslissing van Fortis Bank voortvloeit uit de wil om de fondsen voor haar eigen stichting aan te wenden. Op die manier heeft zij een betere controle op de bestemming van de hulp en vooral ook een beter zicht op haar steunoperaties. Deze tendens manifesteert zich volgens hem ook bij andere banken.

Meneer Biesemans van de afdeling Retail Banking bij Fortis ontkent deze interpretatie categorisch. Hij rechtvaardigt de beslissing om de overeenkomst te wijzigen door de verlaging van de interestvoeten en de noodzaak om ondanks alles de spaarders een vaste vergoeding te kunnen waarborgen. Hij onderstreept evenwel dat "de lidverenigingen van het RFA die middelen tekortschieten een dossier kunnen indienen bij de Fortis Foundation".

Share Button