"‘Microkrediet biedt banken mogelijkheden"

Triodos Bank directeur Peter Blom: ‘Microkrediet biedt banken de mogelijkheid om ervaring op te doen in markten die wellicht op termijn ‘emerging’ zullen worden.’

In Amsterdam is vandaag het VN jaar van het Microkrediet officieel geopend. Pat Lon, een micro-ondernemer uit Cambodja opende met een slag op de gong om 9 uur de effectenbeurs in Amsterdam.

Peter Blom, algemeen directeur van Triodos Bank, sprak namens de Nederlandse banken.

Blom: ‘Microkrediet werkt. Er is inmiddels meer dan 10 jaar ervaring met dit moderne middel in de strijd tegen armoede. Het biedt banken de interessante mogelijkheid om meer ervaring op te doen in markten die wellicht op termijn ‘emerging’ zullen worden.’

Peter Blom: ‘Banken staan niet bepaald bekend om hun bijdrage aan de oplossing van het vraagstuk van de armoede. Banken gaan over geld, veel geld, en dat is iets waar arme mensen niet over beschikken. Toch zijn er een aantal ontwikkelingen gaande die deze kloof kunnen overbruggen. Enerzijds is er de roep om het alom beleden maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ook inhoud te geven, anderzijds lijken de mogelijkheden om dat in het kader van ontwikkelingssamenwerking te realiseren, toegenomen.’ Peter Blom riep de banken op hun woorden in daden om te zetten.

Peter Blom: ‘Op de eerste plaats kunnen de banken in het Westen met hun kennis en ervaring de snelgroeiende microkredietbanken bijstaan op het gebied van management, governance, organisatie en ICT (vooral in relatie tot betalingsverkeer).
Op de tweede plaats kunnen banken in het Westen met kennis over het financieren van het midden- en kleinbedrijf de microkredietbanken helpen hun aanbod te verbreden. Een aantal micro-ondernemers zal doorgroeien tot kleinbedrijf en sommige zelfs tot middelgrote ondernemingen. Het MKB vereist een andere aanpak dan het succesvol uitvoeren van een microkredietprogramma.

Op de derde plaats kunnen de banken ook deelnemen in het kapitaal van microkredietbanken en/of kredietfaciliteiten ter beschikking stellen. De fiscale regeling ‘sociaal-ethisch beleggen’ zoals we die in Nederland sinds begin 2004 kennen, biedt hierbij voor speciale beleggingsfondsen een interessante investeringsmogelijkheid.’

Triodos Bank adviseur VN

Drs. Marilou van Golstein Brouwers, directeur Internationale Fondsen van Triodos Bank is lid van de Groep van Adviseurs van het jaar van het Microkrediet. Voor deze belangrijke functie is zij gevraagd vanwege haar baanbrekende werk in deze nieuwe bancaire sector.

Triodos Bank is pionier in duurzaam bankieren en al meer dan 10 jaar actief met financiering van microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden. Marilou van Golstein Brouwers (1958) werkt sinds 1990 bij Triodos Bank en beheert thans drie fondsen die gezamenlijk EUR 45 miljoen hebben geïnvesteerd in ruim 50 microfinancieringsinstellingen, actief in 25 landen. Hiermee is Triodos wereldwijd een van de grootste private investeerders in deze nieuwe sector.

Marilou van Golstein Brouwers: ‘Met een lening van soms maar 50 dollar kan iemand in bijvoorbeeld Afrika of Azië zijn productie en daarmee dus ook zijn inkomen verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Microkrediet is een belangrijk middel om mensen te helpen op hun weg naar economische zelfstandigheid.’

Naast financiële middelen brengt Triodos Bank ook haar unieke bancaire kennis en ervaring in als gespecialiseerde duurzame bank. Als betrokken aandeelhouder zit Triodos in het bestuur van een groot aantal microfinancieringsinstellingen en bepaalt zodoende mede het beleid van deze banken.

Toonaangevende microfinancieringsbanken waarvan de Triodos fondsen mede-aandeelhouder is, zijn: Acleda Bank in Cambodja, Akiba Commercial Bank in Tanzania, K-Rep Bank in Kenia, Centenary Rural Development Bank in Uganda, Basix in India, Findesa in Nicaragua, KMB Bank in Rusland Mibanco in Peru, FFP FIE in Bolivia en Banco Solidario in Ecuador.

Triodos Bank beheert drie fondsen op het gebied van microkrediet:
1. Triodos Fair Share Fund. Dit fonds is opgericht in 2002 en is het eerste officieel erkende ‘sociaal ethische’ beleggingsfonds van Nederland. Dankzij de regeling sociaal ethisch beleggen ontvangen beleggers in dit fonds een bonus van 2,5% per jaar van de fiscus. Beleggers genieten een vrijstelling van de 1,2% vermogensrendementsheffing in box 3 tot een maximum van EUR 51.390 per jaar en een extra belastingkorting van 1,3% van het vrijgestelde bedrag. Voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag.

2. Triodos-Doen Fonds. Dit fonds is in 1994 opgericht samen met Stichting DOEN van de Nationale Postcode Loterij.

3. Hivos-Triodos Fonds. Dit fonds is in 1994 opgericht samen met Stichting Hivos, het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking.

Voorbeeld Acleda Bank in Cambodja.
Cambodja is een van de armste landen ter wereld.
In 1993 is Acleda begonnen als NGO met als doel het helpen ontwikkelen van micro en kleine ondernemingen middels krediet en andere ondersteuning.
In 1998 besloot men de NGO om te vormen naar een formele bank. Omdat er in Cambodja nauwelijks wetgeving op dit gebied was, heeft dit proces drie jaar geduurd, maar is uiteindelijk eind 2000 afgesloten met de toekenning van een beperkte banklicentie.
Acleda Bank heeft zich zeer voorspoedig ontwikkeld. In 2003 is het kapitaal verdrievoudigd en heeft Acleda Bank een volledige commerciële banklicentie gekregen. Eind oktober 2004 heeft Acleda bijna 118.000 klanten (waarvan 65% vrouw) en heeft ze een totale leningenportefeuille van ruim 58,8 miljoen USD.

Internationale Jaar van het Microkrediet

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2005 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van het Microkrediet. De Groep van Adviseurs van het jaar heeft 17 leden, allen afkomstig uit de financiële sector. De Nederlanders in de Groep van Adviseurs zijn Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima, Drs. Diederik Laman Trip, bestuursvoorzitter van ING Nederland en Drs. Marilou van Golstein Brouwers, directeur Internationale Fondsen van Triodos Bank.
De VN hopen en verwachten dat met het uitroepen van het Internationaal jaar in 2005 banken, regeringen, bedrijven en andere organisaties samen een grote sprong voorwaarts zullen maken op dit gebied. De VN sluit daarbij aan op een van de Millenniumdoelstellingen op ontwikkelingsgebied: halvering van de wereldwijde armoede voor 2015.

Microkrediet is een moderne vorm van armoedebestrijding. Microfinancieringsinstellingen verlenen kleine leningen (microkrediet) van 50 tot 1.000 dollar aan mensen die bijvoorbeeld een bedrijfje willen starten, materiaal of machines willen aanschaffen of hun bestaande bedrijfje (marktkraam) willen uitbreiden. In ontwikkelingslanden is een eigen bedrijfje vaak de enige kans op een inkomen.

Share Button