SNS REAAL Groep sluit zich aan bij het Enhanced Analytics Initiative

SNS REAAL Groep heeft zich aangesloten bij het Enhanced Analytics Initiative (EAI). De EAI initiatiefgroep bestaat uit een aantal institutionele beleggers die in 2005 € 4-5 miljoen aan provisie zullen toekennen aan brokers die in hun analyses aandacht besteden aan niet-financiële en immateriële beleggingscriteria. Dit bedrag komt neer of 5% van hun provisiestroom.

Het EAI is opgericht voor beleggers die zich een afgewogen oordeel willen vormen over de prestaties van een onderneming op langere termijn. Dit is namelijk niet de focus van de meeste brokers die aandelenresearch aanbieden. Echter, onderwerpen als fusies en overnames, corporate governance, human capital management en wereldwijde milieukwesties spelen nu al een belangrijke rol in het ondernemingsbeleid en dit zal alleen maar belangrijker worden.
Dit initiatief is ontwikkeld om brokers een commerciële prikkel te geven en te stimuleren om innovatieve en onderscheidende research te leveren waarin de prestaties van ondernemingen ook worden geanalyseerd op grond van niet-financiële en immateriële aspecten.

De deelnemers aan het EAI initiatief hebben vijf uitgangscriteria geformuleerd op basis waarvan zij de prestaties van brokers zullen beoordelen:

* De omvang van het totale scala aan geanalyseerde niet-financiële aspecten
* In hoeverre bedrijfsspecifieke analyses geleverd kunnen worden, waarmee bedrijven onderling vergeleken kunnen worden
* In hoeverre de uitkomsten van de financiële en niet-financiële analyse worden samengevoegd
* In hoeverre de brokers erin geslaagd zijn een research product te bieden met een dekking die past bij het brede beleggingsuniversum van de deelnemers
* De servicegraad gezien de op voorhand verstrekte toezeggingen van de EAI deelnemers

Het onafhankelijke onderzoeksbureau onValues Ltd zal de commissie-allocaties evalueren.

De leden van de EAI initiatiefgroep zijn:

* BNP Paribas Asset Management (Frankrijk)
* Generation Investment Management LLP (Verenigd Koninkrijk)
* PGGM (Nederland)
* RCM (Verenigd Koninkrijk)
* AGF (Frankrijk)
* SNS REAAL Groep (Nederland)
* Universities Superannuation Scheme (Verenigd Koninkrijk)

De SNS REAAL Groep heeft zich bij het Enhanced Analytics Initiative aangesloten, omdat dit goed past bij onze duurzame asset management activiteiten. SNS REAAL Groep hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord – of ethisch – ondernemen. Daarom hebben wij duurzame spaar-, beleggings- en verzekeringsproducten ontwikkeld, waarvoor gespecialiseerde duurzame research verricht wordt en projecten ondersteund worden op zowel nationaal, regionaal als lokaal niveau. De dochterondernemingen ASN Bank en SNS Asset Management zijn marktleider op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen in Nederland.

Share Button