19% groei voor Triodos Groep in 2004, Beleggingsfondsen groeien met 36%

Het totaalbedrag aan toevertrouwd vermogen aan de Triodos Groep, bestaande uit Triodos Bank en de Triodos beleggingsfondsen, groeide in 2004 met 19% van EUR 1,5 miljard tot EUR 1,8 miljard.

De Triodos beleggingsfondsen groeiden in 2004 aanzienlijk met 36% tot EUR 582 miljoen. Het balanstotaal van Triodos Bank N.V. is met 7% gegroeid tot EUR 1,0 miljard. De netto winst van de bank steeg sterk met 20% en bedroeg ruim EUR 3,6 miljoen.
Algemeen Directeur Peter Blom: ‘Een bevredigend resultaat, mede gezien het ambitieuze investeringsprogramma in ICT dat de bank uitvoert en de opening van een vestiging in Spanje.’

Directeur Peter Blom: ‘Duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden door steeds meer mensen noodzakelijk geacht. We kunnen inmiddels zondermeer spreken van een lange termijn trend. Triodos Bank wil met haar positieve actie en praktijkgerichte aanpak laten zien dat we iets kunnen veranderen. En dat wordt door onze klanten en onze aandeelhouders herkend.’

Triodos Bank staat voor duurzaam bankieren. De bank kiest voor een aanpak waarbij de aandacht voor mens en aarde niet tegenover een goed financieel rendement wordt geplaatst, maar deze in een lange termijn perspectief plaatst. Deze Triple P benadering (People, Planet, Profit) is terug te vinden in de naam Triodos. ‘Tri hodos‘ is Grieks voor ‘drievoudige weg’.

Meer dan een Europese bank
Triodos Bank is een Europese bank met vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en sinds september 2004 ook in Spanje. In 2005 bestaat Triodos Bank in Nederland 25 jaar en in het Verenigd Koninkrijk 10 jaar.
Peter Blom: ‘Een Europese bank is eigenlijk een te beperkte omschrijving van wat we zijn. Al meer dan 10 jaar speelt Triodos Bank een actieve rol in de ontwikkeling van banken voor microkrediet in ontwikkelingslanden. In de aanloop naar het Jaar van het Microkrediet (2005) van de Verenigde Naties is Triodos Bank zowel in de sector als onder een groot publiek erkend als koploper op dit terrein. We zijn in 2004 door de Verenigde Naties gevraagd toe te treden tot de internationale groep van adviseurs van het VN Jaar van het Microkrediet.’

GROEI TRIODOS BANK
Zowel in de Nederlandse, de Belgische als in de Britse vestiging van de bank was in 2004 sprake van groei. De kredietportefeuille groeide in 2004 met 17% tot EUR 548 miljoen. De vraag naar kredietverlening in de sectoren Natuur & Milieu, Sociale economie en Cultuur & Welzijn blijft stijgen.
Het totaalbedrag aan toevertrouwde middelen, bestaande uit onder meer spaarrekeningen en spaardeposito’s, groeide in 2004 met EUR 59 miljoen, een stijging van 7%. Vooral de introductie van Internet Bankieren in de Nederlandse en Belgische vestiging heeft bijgedragen aan deze groei.

Naast sparen is beleggen de laatste jaren sterk in belang toegenomen bij Triodos Bank. Deze tendens heeft zich in 2004 versterkt voortgezet. Inmiddels biedt de bank haar klanten een scala aan duurzame beleggingsfondsen. Triodos Groenfonds richt zich bijvoorbeeld op milieuprojecten in Nederland, Triodos Renewable Energy Fund op duurzame energie in met name het Verenigd Koninkrijk en Triodos Fair Share Fund op microkrediet en fair trade in ontwikkelingslanden.

De Triodos beleggingsfondsen zijn, tegen de marktontwikkelingen in, aanzienlijk gegroeid. Het bedrag dat aan de gezamenlijke Triodos beleggingsfondsen is toevertrouwd, groeide het afgelopen jaar met 36% tot EUR 582 miljoen. Vooral in Nederland groeiden de fondsen sterk.

STERKE GROEI TRIODOS GROENFONDS
In 2004 is het fondsvermogen van Triodos Groenfonds met 29% (EUR 80 miljoen) sterk gestegen. Het fondsvermogen bedroeg eind 2004 EUR 362 miljoen. Triodos Groenfonds is aangemerkt als groene instelling en kan daardoor gebruik maken van de fiscale groenregeling. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid sinds 1995 investeringen die een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de bescherming van natuur en milieu. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel groen erkende projecten te beleggen. Ultimo 2004 was 74% van het vermogen in erkende groene projecten belegd.

Op basis van beurskoers liet Triodos Groenfonds over 2004 de volgende performance zien:

Rendement*
1 jaar 3 jaar
Triodos Groenfonds + 4,4% + 4,2%

*afgezien van 2,5% fiscaal voordeel, inclusief herbelegging dividenden (Berekening Tijd Beursmedia)

43% GROEI TRIODOS MEERWAARDEFONDS
2004 was voor de drie Triodos Meerwaardefondsen een succesvol jaar. Het vermogen van Triodos Meerwaardefondsen gezamenlijk groeide aanzienlijk met 43% tot EUR 177 miljoen (2003: 27%).

Triodos Meerwaardefonds is een samenwerking tussen Delta Lloyd Asset Management en Triodos Bank. Deze duurzame beleggingsfondsen beleggen wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die in de praktijk bewijzen dat bovengemiddelde prestaties op sociaal en milieugebied prima kunnen samengaan met een financieel gezonde bedrijfsvoering.
Triodos Meerwaardefonds is een paraplufonds. Hierdoor is het voor de belegger mogelijk om een keuze te maken tussen Triodos Meerwaarde Aandelenfonds, Obligatiefonds en Mixfonds.

Best presterende duurzame beleggingsfondsen
Dat duurzaam beleggen gepaard gaat met een goed rendement bewijzen de Triodos Meerwaardefondsen. De fondsen staan al meerdere jaren bovenaan in de rendementsoverzichten. Triodos Meerwaarde Aandelenfonds en Triodos Meerwaarde Mixfonds hebben van het onafhankelijke onderzoeksinstituut Morningstar vier sterren ontvangen en Triodos Meerwaarde Obligatiefonds de hoogste waardering van vijf sterren.

Op basis van beurskoers lieten de fondsen over 2004 de volgende performance zien:
Rendement*
1 jaar 3 jaar Morningstar
Triodos Meerwaarde Aandelenfonds + 7,4% – 4,4%
Triodos Meerwaarde Obligatiefonds + 6,4% + 7,9%
Triodos Meerwaarde Mixfonds + 4,8% + 2,2%

*Inclusief herbelegging dividenden, berekening Tijd Beursmedia.

RECORD GROEI TRIODOS FAIR SHARE FUND DANKZIJ BELASTINGVOORDEEL
Triodos Fair Share Fund heeft in april 2004 als eerste beleggingsfonds in Nederland de officiële status van sociaal-ethisch beleggingsfonds ontvangen. Particuliere beleggers in het fonds hebben hierdoor een fiscaal voordeel vergelijkbaar met groenfondsen.
Het fondsvermogen van Triodos Fair Share Fund is in 2004 fors toegenomen, van EUR 3 miljoen naar ruim EUR 8 miljoen, een groei van 177%. De beleggingen van het fonds zijn eveneens fors gegroeid, van EUR 2 miljoen naar EUR 6 miljoen, een stijging van 265%. De beleggingen bestaan uit financieringen aan microfinancieringsinstellingen (81%) en handelsfinancieringen aan biologische landbouwprojecten en Fair Trade producten (19%) in ontwikkelingslanden.

Over 2004 behaalde het fonds een rendement van 2%. Dit resultaat is beter dan de oorspronkelijke prognose. In maart 2004 is bekend geworden dat de regeling sociaal-ethisch beleggen met terugwerkende kracht per 1 januari 2004 in werking is getreden. Gezamenlijk vormen groen beleggen en sociaal-ethisch beleggen de fiscale categorie ‘Maatschappelijk beleggen’ binnen de Inkomstenbelasting. Maatschappelijke beleggingen zijn vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing van 1,2% (tot maximaal EUR 51.390 per belastingplichtige in 2004). Tevens ontvangt de belegger een belastingkorting van 1,3% over het vrijgestelde bedrag.

EERSTE AANKOPEN TRIODOS VASTGOEDFONDS
Het nieuwe Triodos Vastgoedfonds heeft een zeer succesvolle start gemaakt. Het fonds is op 15 april 2004 gelanceerd en is een samenwerking tussen Bouwfonds Asset Management en Triodos Bank. Het fonds belegt uitsluitend in duurzaam gebouwde of beheerde bedrijfspanden en monumenten. Het fondsvermogen bedroeg eind 2004 EUR 13 miljoen. Op basis van intrinsieke waarde bedroeg het rendement over 2004 0,5%. Hierbij moet worden aangemerkt dat het fonds in mei 2004 werd opgestart.

Triodos Vastgoedfonds heeft inmiddels de eerste beleggingen gedaan en vier gebouwen in portefeuille met een totale aankoopwaarde van EUR 11 miljoen. Het betreft twee kantoorpanden in Nijmegen, een kantoorpand in Baarn en een Rijksmonument, de ‘Villa Rusthoek’, ook in Baarn. Per 31 december 2004 is 89% van het fondsvermogen belegd in duurzaam vastgoed.

Share Button