ASN beleggingsfondsen in 2004 sterk gegroeid

Bron
ASN Bank

In 2004 zijn de beleggingsfondsen van duurzaam marktleider ASN Bank met ruim 20% gegroeid naar 680 miljoen euro. Het marktaandeel van de ASN Beleggingsfondsen in het segment duurzame beleggingsfondsen liep hiermee op tot 35,2%

Naast de positieve rendementen van de vier beursfondsen, variërend van 5% voor het ASN Mixfonds tot ruim 9% voor het ASN Milieufonds, heeft vooral de nieuwe inleg in alle fondsen samen bijgedragen aan de sterke groei. In totaal werd voor 95 miljoen euro nieuw ingelegd.

Drie toppers: ASN Milieufonds, ASN Groenprojectenfonds en ASN-Novib fonds
Het ASN Milieufonds haalde een goed rendement van 9,3% bij een aanzienlijke groei in fondsvermogen van bijna 44% naar ruim 8 miljoen euro. Het fondsvermogen van ASN Groenprojectenfonds groeide fors met 61,2% tot ruim 222 miljoen euro. Het rendement bedroeg 5,2% exclusief fiscaal voordeel. Het ASN–Novib Fonds passeerde vlak voor het jaareinde de grens van 20 miljoen euro fondsvermogen; een verdubbeling over geheel 2004. Voor dit fonds zal in 2005 dan ook vooral de aandacht moeten uitgaan naar het uitzetten van de binnengekomen gelden in door de overheid erkende sociaal-ethische projecten.

ASN Milieu & Waterfonds: meer aandacht voor water
Per 1 maart 2005 krijgt het ASN Milieufonds een nieuwe naam: ASN Milieu & Waterfonds. Het vernieuwde fonds belegt voortaan de helft van haar portefeuille in watertechnologie. De beschikbaarheid van schoon water speelt een cruciale rol bij duurzame ontwikkeling. Op dit moment hebben 500 miljoen mensen last van een tekort aan water en deskundigen verwachten dat dit aantal in 2025 is opgelopen tot 3 miljard mensen. ‘Als wij de Milleniumdoelstellingen willen halen, en de helft van de mensen die nu zonder drinkwater en sanitatie zitten daar in 2015 wel over moeten kunnen beschikken, dan moet er veel meer geïnvesteerd worden’ aldus Ab Engelsman, directeur ASN Beleggingsfondsen. Om het accent van de huidige portefeuille meer op water te leggen, zal het belang in waterbehandelende bedrijven verdubbelen tot 50%. De andere helft zal worden belegd in duurzame energie (30%) en afvalverwerking & recycling (20%).

Duurzaamheidonderzoek naar Japanse ondernemingen
In 2004 is de ASN Bank een samenwerking aangegaan met het gerenommeerde Japanse onderzoeksinstituut Good Bankers, dat sinds 1998 Japanse bedrijven onderzoekt op duurzaamheid. Voor de ASN Beleggingsfondsen werd het onderzoek uitgebreid met onderwerpen als genetische modificatie en betrokkenheid bij kinderarbeid.

Het uitgebreide onderzoek werd toegepast op de 100 Japanse bedrijven die de beste prestaties leveren op het gebied van milieu en sociaal beleid. Hierdoor bleven er 63 bedrijven over die vervolgens kritisch werden geanalyseerd op mogelijke betrokkenheid bij exploitatie van kern-energie, wapenproductie, schending mensenrechten en eventuele aanwezigheid in Myanmar (Birma). Hierdoor vielen een aantal voornamelijk grotere Japanse bedrijven, zoals NEC, Hitachi en Toshiba af. Speciale aandacht was er voor het beleid ten aanzien van mensenrechten en arbeidsomstandigheden bij ondernemingen die actief zijn in China. De ondernemingen die uiteindelijk zijn goedgekeurd hebben allen actief beleid op mensenrechten en tonen zich daarmee een voorbeeld voor andere bedrijven in Japan.

Vrijwillige toepassing Code Tabaksblat
De Code Tabaksblat – die in 2003 verscheen – legt beursgenoteerde ondernemingen (N.V.’s) verplichtingen en aanbevelingen op, die moeten leiden tot een transparant, integer en verantwoordingsbereid ondernemingsbestuur. Hoewel de Code voor beleggingsfondsen niet verplicht is, hebben de directie en de commissarissen van ASN Beleggingsfondsen N.V. toch besloten om deze vrijwillig toe te passen waar dat maar enigszins mogelijk is. In het jaarverslag over 2004 zal uitgebreid worden gerapporteerd hoe ASN Beleggingsfondsen N.V. dat doet. Ook als de Code niet kan worden toegepast, zal de reden daarvoor worden toegelicht.

Share Button