Duurzame beleggers: "Tegendraads en trouw"

‘We kennen helemaal geen krimp, wij groeien alleen maar’, zegt een woordvoerder van Triodos over de ontwikkeling van de toevertrouwde middelen bij de beleggingsfondsen van deze duurzame bank. De beheerders van duurzame beleggingsfondsen zitten in een benijdenswaardige positie. Terwijl de instroom van geld bij veel gewone Nederlandse beleggingsfondsen terugloopt, zoals deze week bleek uit cijfers, meldden beheerders van duurzame beleggingsfondsen juist een sterke toename van de toevertrouwde middelen. Zo kwam deze week naar buiten dat bij Triodos Bank het beheerd fondsvermogen in 2004 aanzienlijk is gestegen met 36% tot euro 582 mln. Marktleider ASN Bank kon een groei melden met ruim 20% naar euro 680 mln. ASN en Triodos hebben samen ruim de helft in handen van duurzame en groene beleggingsfondsen die op ruim euro 2 mrd wordt geschat. Duurzaam sparen is hierin nog niet meegeteld.

Hoe de andere spelers vorig jaar hebben gedraaid is niet bekend. Cijfers daarover zijn nog niet gepubliceerd. De partijen die ook met duurzame fondsen en/of groenfondsen in Nederland participeren zijn Robeco, Rabo, ING , ABN Amro , Postbank, SNS, Oikocredit, Fortis en Kempen. De verwachting is reëel dat de fondsen van deze instellingen vorig jaar ook zijn gegroeid. De sector zelf denkt dat hun markt nog lang niet is uitontwikkeld en dat er een groot potentieel is aan particulieren en grote beleggers die belangstelling hebben in duurzame spaar- en beleggingsproducten en niet alleen uit zijn op het hoogste rendement. Met die duurzame rendementen valt het trouwens vaak mee. Dat duurzaamheid ook samen gaat met een goed rendement, bewijzen sommige fondsen die al meerdere jaren bovenaan staan op de rendementslijstjes.

De van oorsprong tegendraadse fondsen hebben over een reeks van jaren continu een stijging van hun beheerd vermogen doorgemaakt. Die groei is mede mogelijk doordat klanten ook erg trouw zijn. Zij onttrekken nauwelijks middelen zoals bij gewone fondsen wel voorkomt, vooral als de rendementen tegenzitten. De fondsen moeten dan met veel marketinginspanning het fondsvermogen weer op peil brengen. Dat blijkt maar moeizaam te lukken bij het huidige beleggingsklimaat. Bij duurzame fondsen is de bruto-instroom echter ongeveer gelijk aan de groei van het fonds.

Bij ASN en Triodos heeft de groei van het beheerd vermogen zich vorig jaar versterkt voortgezet, zo blijkt uit hun cijfers. Bij ASN werd in totaal voor euro 95 mln nieuw geld ingelegd. Dat is ruim het dubbele van 2003. Dat jaar deed ASN dat nog helemaal op eigen kracht. De enorme instroom van dit jaar komt doordat ASN voor het eerst steun kreeg van klanten van SNS Reaal Groep waarvan de bank een onderdeel is. Vooral het fiscaal aantrekkelijke groenfonds groeide daardoor fors met 61%, zegt een woordvoerder. ASN is marktleider en wil dat blijven. De bank concurreert met de grootbanken die ook toekomst zien in duurzaam beleggen. ‘Dat lukt ons aardig.’ ASN schat dat zijn marktaandeel is versterkt tot 35,2%.

Bij Triodos ging het grootste deel van het nieuwe geld ook richting groenfonds. Een bedrag van euro 13 mln stroomde in een nieuwe beleggingscategorie, een vastgoedfonds dat belegt in duurzaam gebouwde of beheerde bedrijfspanden en monumenten. Tegendraadse beleggers die een deel van hun portefeuille ‘groen’ willen beleggen, krijgen dus betere spreidingsmogelijkheden.

Ton Dieten, Het Financieele Dagblad

Share Button