Rabobank Nederland en Triodos Bank zijn samen goed voor de grootste groenfinanciering ooit.

Bron
Rabobank

Rabobank Nederland en Triodos Bank zijn samen goed voor de grootste groenfinanciering ooit. Ze verstrekken een groenfinanciering van € 78 miljoen voor de financiering van de nieuwe Hoog Rendement Afvalenergiecentrale (HR Centrale) van het Afval Energie Bedrijf van de Gemeente Amsterdam.

Innovatief en omvangrijk
De bouw van de nieuwe HR Centrale is een zeer innovatieve en omvangrijke investering. De totale investeringskosten bedragen € 338 miljoen. Eind december ontving het Afval Energie Bedrijf van het Ministerie van VROM een groenverklaring voor de HR Centrale.

Bevolking betrekken bij financiering
De gezamenlijke groenfinanciering van Rabo Groen Bank B.V en Triodos Groenfonds heeft een looptijd van 10 jaar. De Gemeente Amsterdam, Afval Energie Bedrijf en de betrokken banken gaan onderzoeken in hoeverre de burgerbevolking van Amsterdam en daarbuiten kan worden betrokken bij de financiering van de nieuwe HR Centrale, ook om daarmee het bewustzijn over milieu en afvalbeheer te vergroten.

Optimale milieuverdienste
De HR Centrale wordt gebouwd in het Westelijk havengebied van Amsterdam. Daarbij is gekozen voor een techniek met een zo hoog mogelijke milieuverdienste. Dit blijkt onder meer uit de substantiële bijdrage aan de vermindering van broeikasgassen door een hoge duurzame elektriciteitsproductie en optimaal gebruik van de reststoffen in de vorm van hoogwaardige bouwmaterialen. Zo haalt deze nieuwe HR Centrale meer duurzame elektriciteit uit de verbranding van huishoudelijk afval dan de gemiddelde kolengestookte centrale in de wereld uit kolen.

Reductie CO2 emissie
Wethouder Maij: "De nieuwe Hoogrendement Afvalenergiecentrale met zo’n hoge milieuverdienste is uniek in de wereld. De installatie in Amsterdam is goed voor 25 procent van de uit het Kyoto verdrag voortkomende taakstelling voor de provincie Noord-Holland. Ik ben dan ook ontzettend blij met deze financiering die het duurzame karakter ervan bevestigt." Daarbij realiseert het Afval Energie Bedrijf een verdere reductie van CO2 emissie met 42% tot 550.000 ton per jaar. De reststoffen worden zodanig hergebruikt of toegepast dat sprake is van 99% terugwinning uit het aangeleverde huishoudelijk afval.

Share Button