Hypotheek op groen

Een tot anderhalf procent korting op uw hypotheekrente? Dat kan als uw woning voldoet aan bepaalde eisen op het gebied van duurzaamheid. Maar er wordt slechts mondjesmaat gebruikgemaakt van de ‘groene’ hypotheek. Duurzaam vermogen opbouwen om af te lossen biedt meer perspectief.

De Kersentuin in Leidsche Rijn bij Utrecht, het voormalige terrein van het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf (GWL) in Amsterdam en het EOS project in Zutphen: er komen steeds meer ecowijken in Nederland. Bent u van plan een woning te kopen waarin allerlei energie- en waterbesparende maatregelen en zo veel mogelijk duurzame materialen zijn verwerkt? Grote kans dat u dan een deel van de hypotheeklening ‘groen’ kunt financieren.

In 1995 heeft de overheid een fiscale maatregel ingesteld om duurzaam bouwen te stimuleren. Per jaar komen maximaal 5000 nieuw te bouwen en maximaal 5000 te renoveren woningen in aanmerking voor een zogeheten groenverklaring. Die verklaring is nodig om bij de bank tien jaar lang een gunstiger rentepercentage op een deel van de hypotheeklening te bedingen.

Het financiële voordeel bedraagt al snel 5000 euro, beweren De Groene Hypotheekadviseurs op hun website. Dat klinkt aantrekkelijk en zou toch menigeen moeten motiveren om zonnepanelen op het dak te zetten, de wc door te spoelen met regenwater en alleen hout met een FSC-keurmerk te gebruiken. Wat blijkt? Het aantal woningen dat in 2004 in aanmerking kwam voor een groenverklaring bleef steken op 966. Van die verklaringen was ruim twee derde bestemd voor nieuw te bouwen huurwoningen. 177 groenverklaringen betroffen te renoveren woningen en 102 groenverklaringen waren bestemd voor nieuw te bouwen koopwoningen.

Strenge voorschriften
Dat slechts weinig particulieren in aanmerking komen voor een groene hypotheek, komt voor een groot deel door de strenge

grenzen die gelden. De stichtingskosten mogen niet uitstijgen boven de 272.268 euro en het groen te financieren bedrag mag niet groter zijn dan 34.034 euro. Die voorwaarden gelden al sinds 1995, het jaar waarin de regeling van start ging. Sindsdien zijn de prijzen sterk gestegen en moeten particulieren alleen al voor de bouwgrond een paar ton neerleggen. Daar komen de bouwkosten dan nog bovenop.

Om meer woningen in aanmerking te laten komen voor groene financiering, wordt er aan gewerkt om de grenzen op te rekken. Maar voor een aantal geldverstrekkers is het te laat, die houden de ‘groene’ hypotheek voor gezien bij gebrek aan belangstelling. ASN Bank, die in 2004 het merendeel van de ‘groene’ hypotheken verstrekte, stopt met het aanbieden van deze hypotheekvorm. Ook de Postbank, die vorig jaar slechts één groene hypotheek verstrekte aan een particulier, haalt de hypotheek uit het assortiment.

Wie groen geld wil lenen kan nog wel terecht bij Triodos Bank. De duurzame bank uit Zeist verwacht juist dat de markt voor groen en duurzaam geld gaat groeien. ‘Wij merken dat particulieren die "groen" sparen of beleggen, ook graag hun hypotheek "groen" willen financieren’, zegt Bas Rüter, manager Groene Fondsen van Triodos Bank. ‘Daarom lanceren wij dit najaar een integraal groenpakket voor hypotheken. De groene hypotheeklening maakt daar deel van uit, maar mensen kunnen via diezelfde rekening vervolgens ook groen of duurzaam sparen om hun hypotheek mee af te lossen.’

Groene vermogensopbouw
Bij De Groene Hypotheekadviseurs verheugen ze zich op de plannen van Triodos Bank. Nu ASN Bank is gestopt met het aanbieden van hypotheken, brengen ze klanten vaker onder bij reguliere geldverstrekkers. Op zich geen probleem, daar deden ze sowieso al zaken mee. Maar het is prettig als klanten ook de mogelijkheid hebben de gehele hypotheek, dus lening inclusief aflossing, bij een en dezelfde duurzame bank onder te brengen. Eigenaar Ron Miché: ‘Klanten die echt kiezen voor groen en duurzaam vinden het toch het prettigst om ook het geld bij een duurzame bank te lenen. Klanten die uiteindelijk kiezen voor een andere geldverstrekker kunnen, afhankelijk van de voorwaarden, wel hun vermogen via een variëteit aan groene en duurzame beleggingsfondsen opbouwen.’

Alle grote banken beschikken inmiddels wel over een duurzaam beleggingsfonds. Miché: ‘Maar de fondsen van grote banken hebben een commerciële basis en niet echt een duurzame ideologie. Ze hanteren het best-in-class principe, dat wil zeggen dat ze de best presterende bedrijven kiezen op het gebied van duurzaamheid in een bepaalde sector.’

De meeste klanten van De Groene Hypotheekadviseurs kiezen er uiteindelijk voor om vermogen op te bouwen via ASN Bank of Triodos Bank. Die baseren hun beleid uitsluitend op een duurzame ideologie en hanteren uitsluitingscriteria. In een wapenleverancier zullen ze echt niet beleggen. Bovendien beschikken ze over een uitgebreid assortiment aan groene, ethische en duurzame beleggingsfondsen. ASN Bank en Triodos Bank hebben ieder maar liefst zeven verschillende fondsen.

Laag rendement
Het pure groenfonds, waarvoor fiscale voordelen gelden, wordt weinig gebruikt door particulieren om vermogen op te bouwen om op termijn de hypotheek mee af te lossen. Het rendement is relatief laag. Daar staat tegenover dat beleggingen in een groenfonds tot maximaal 51.390 euro per belastingplichtige zijn vrijgesteld van de 1,2 procent vermogensrendementsheffing. Tevens geldt over het bedrag in groene beleggingen een premie van 1,3 procent, die is te verrekenen met de totaal verschuldigde inkomstenbelasting in een bepaald jaar. Het Groenfonds is daarom vooral interessant voor mensen die over veel vermogen beschikken en optimaal gebruik kunnen maken van die fiscale voordelen.

Beleggingsfondsen van duurzame banken

Beleggingsfondsen van duurzame banken
ASN Bank

ASN Aandelenfonds

ASN Obligatiefonds

ASN Mixfonds

ASN Milieu & Waterfonds

ASN Groenprojectenfonds

ASN-Novib Fonds

ASN Garantiebeleggen

Triodos Bank

Triodos Meerwaarde Aandelenfonds

Triodos Meerwaarde Obligatiefonds

Triodos Meerwaarde Mixfonds

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Groenfonds

Triodos Fair Share Fund

Triodos Garant Beleggen

Een groene hypotheekconstructie
Sylvie en Simon de Jager kunnen een deel van hun hypotheek groen financieren. De rentekorting van 1 procent over 34.034 euro bespaart hun in tien jaar 3403 euro aan bruto rentelasten. Nu willen ze ook hun vermogensopbouw zo groen en duurzaam mogelijk vormgeven. Hun totale hypotheek bedraagt 250.000 euro. Een groot deel van de hypotheek willen ze aflossen met de opbrengst van beleggingen in duurzame fondsen. Ze storten een eenmalige inleg van 20.000 euro op een beleggersrekening die wordt verpand aan de bank. De bank rekent met een rendement van maximaal 8 procent, afhankelijk van de fondsen waarin wordt belegd. Bij een dergelijk percentage levert die 20.000 euro over dertig jaar zo’n twee ton op. Zelf willen Sylvie en Simon iets minder risicovol beleggen, dus ze kiezen er voor om hun vermogen te spreiden over de mixfondsen van ASN Bank en Triodos Bank. Ook die keuze geeft de geldverstrekker voldoende zekerheid dat ze ten minste een deel van de hypotheek op termijn kunnen aflossen.

Verder besluiten ze om periodiek te gaan sparen bij een duurzame bank. En wel op een internetspaarrekening omdat die het hoogste rendement oplevert. Dat vermogen hoeven ze niet te verpanden aan de bank. Zo bouwen ze een vrij opneembare buffer op voor het geval ze in de toekomst financieel wat krapper komen te zitten. Over dertig jaar kunnen ze het overgebleven spaarvermogen gebruiken om een deel van de hypotheek af te lossen.

CHRISTEL WITTEVEEN

Share Button