VBA commissie duurzaam beleggen organiseert het seminar Integrating non-financial/sustainability analysis in mainstream investing

Tijdens dit seminar zullen bekende duurzame ratingbureaus, vermogensbeheerders, pensioenfondsen en brokers ingaan op de vraag hoe niet-financiële/duurzame research in het beleggingsproces geïntegreerd kan worden.

Het seminar is verdeeld in vier blokken, waarin de verschillende methoden hiertoe worden toegelicht. Dit gaat van het gebruik van uitsluitingscriteria tot aan de volledige integratie van zowel niet-financiële als financiële indicatoren in het beleggingsproces. Daarnaast worden in het vierde blok de Engagement strategieën toegelicht, waarbij niet door middel van screening vooraf het universum wordt bepaald, maar voor het bestaande beleggingsuniversum een dialoog met de bedrijven waarin wordt belegd wordt aangegaan. Door middel van presentaties, paneldiscussies en vragen uit de zaal zal een duidelijk beeld worden geschetst van de bruikbaarheid van niet-financiële/duurzame analyse in het beleggingsproces.

Het seminar vindt plaats aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, op woensdag 21 september 2005 om 9.30 uur.

Share Button