Nieuw boek over duurzaam beleggen gepresenteerd

Vandaag wordt een nieuw boek over duurzaam beleggen gepresenteerd: "Duurzaamheid en beleggen: caleidoscopisch beeld" geschreven door onder meer Theo Dijkstra van SNS Asset Management.

Het boek is gepubliceerd in de Kluwer-reeks "Professioneel beleggen".

In dit boek is een aantal essays bijeengebracht rond het thema Duurzaamheid en beleggen. De auteurs vormen een divers gezelschap zowel qua achtergrond als qua werkomgeving.

Het boek beoogt de gedachtenvorming van de institutionele beleggers omtrent “duurzaamheid” van extra momentum te voorzien met essays de prikkelend zijn en op praktische mogelijkheden ter implementatie wijzen. De “duurzame professie” zelf mag zich hier en daar ook nadrukkelijk aangesproken voelen

Share Button