Groei ASN Beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2005 overtreft record groei 2004

Bron
ASN Banl

In de eerste zes maanden van 2005 zijn de beleggingsfondsen van ASN Bank met iets meer dan 20% gegroeid van ruim 680 naar bijna 820 miljoen euro. In geheel 2004, een voor ASN Beleggingsfondsen zeer succesvol jaar, groeide het fondsvermogen met ruim 20% van 564 naar 680 miljoen euro. Het marktaandeel van de ASN Beleggingsfondsen in het totale segment duurzame beleggingsfondsen liep in het eerste halfjaar van 2005 op tot 37% (34,7% in 2004).

Het ASN Aandelenfonds behaalde over het eerste halfjaar een rendement van 8,8% en het fondsvermogen groeide met 8,4%. Ook het ASN Obligatiefonds en het ASN Mixfonds lieten over het eerste halfjaar 2005 een performance van respectievelijk 4,3% en 6,9% zien. Het ASN Obligatiefonds groeide de eerste zes maanden van 2005 met 11,2% en het ASN Mixfonds vertoonde een groei van 4,0%. Het ASN Groenprojectenfonds behaalde met een sterke groei in fondsvermogen van 42,3% een rendement van 0,2% over het eerste halfjaar. Het ASN-Novib Fonds groeide 3,5% en noteerde een performance van 1,7% over dezelfde periode.

ASN Milieu & Waterfonds: naamswijziging en nieuwe sectorverdeling groot succes

Het ASN Milieu & Waterfonds veranderde op 1 maart 2005 niet alleen van naam maar verschoof tegelijkertijd haar beleggingsbeleid op richting waterbehandeling. Deze laatste sector neemt nu 50%, duurzame energie 30% en afvalverwerking 20% van de portefeuille in. Dit nieuwe beleid resulteerde in de eerste zes maanden van 2005 in een rendement van 16,4% met een ruime verdubbeling van het fondsvermogen naar meer dan 21 miljoen euro.

Philips toegelaten tot ASN Beleggingsuniversum

De ASN selectiecommissie stelt vergaande eisen aan de ethische en duurzaamheids prestaties van beursgenoteerde ondernemingen. Onder andere door het nieuwste milieuprogramma EcoVision 2002-2005 en de uitgebreide algemene gedragscode (die ook aan toeleveranciers ter ondertekening wordt voorgelegd) op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, kinderarbeid en recht op organiseren, kwam Philips opnieuw in het gezichtsveld van de ASN selectiecommissie. Met het Sustainability Report 2004, behorend tot de meest complete en transparante duurzaamheidverslagen die dit jaar zijn uitgebracht, werd de toelating tot het ASN Beleggingsuniversum een feit.

Share Button