14% groei voor Triodos Groep in eerste halfjaar 2005

Het totaalbedrag aan toevertrouwd vermogen aan Triodos Groep, bestaande uit Triodos Bank en de Triodos fondsen, groeide in de eerste helft van 2005 met 14% van EUR 1,8 miljard tot EUR 2,1 miljard.

Het balanstotaal van Triodos Bank N.V. is met 12% gegroeid tot EUR 1,1 miljard. De netto winst van de bank steeg met 16% ten opzichte van dezelfde periode in 2004 en bedroeg EUR 2,8 miljoen.

De Triodos beleggingsfondsen groeiden in de eerste zes maanden van 2005 sterk met 21% tot EUR 705 miljoen.

Algemeen Directeur Peter Blom: ‘Op 9 oktober a.s. bestaan wij 25 jaar. In die 25 jaar heeft Triodos Bank een onstuimige groei doorgemaakt. Onze resultaten tonen aan dat duurzaam bankieren toekomst heeft. Ook vandaag de dag ontlenen we ons bestaansrecht aan het feit dat mensen verantwoord en bewust om willen gaan met hun geld omdat ze zich realiseren dat hun keuze bepaalt hoe de economie, de samenleving van morgen er uit zal zien.’

Triodos Bank is een onafhankelijke bank en staat voor duurzaam bankieren. De bank kiest voor een aanpak waarbij de aandacht voor mens en aarde niet tegenover een goed financieel rendement wordt geplaatst, maar deze in een lange termijn perspectief plaatst. Deze Triple P benadering (People, Planet, Profit) is terug te vinden in de naam Triodos. ‘Tri hodos’ is Grieks voor ‘drievoudige weg’.

9% groei Triodos Groenfonds

In de eerste zes maanden van 2005 is het fondsvermogen van Triodos Groenfonds met 9% (EUR 33 miljoen) gestegen. Het fondsvermogen bedroeg op 30 juni 2005 EUR 396 miljoen.

Triodos Groenfonds is aangemerkt als groene instelling en kan daardoor gebruik maken van de fiscale groenregeling. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid sinds 1995 investeringen die een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de bescherming van natuur en milieu. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel erkende groen projecten te beleggen. Ultimo juni 2005 was 74% van het vermogen in erkende groene projecten belegd.

In totaal bedroeg de netto groei van de financieringen portefeuille in de eerste zes maanden van 2005 EUR 21 miljoen (8% groei ten opzichte van 31 december 2004).
Het grootste deel van deze groei, 47% (EUR 10 miljoen) ging naar een aantal projecten die het fonds financiert via de Stichting Nationaal Groenfonds ten behoeve van natuur en landschapsontwikkeling. Daarmee is het aandeel van deze sector in de portefeuille gegroeid naar 20% (17% ultimo 2004). 29% (EUR 6 miljoen) van de netto groei betrof windenergie waarmee de sector duurzame energie nu 43% van de portefeuille uitmaakt (44% ultimo 2004). Van de netto groei ging 22% (EUR 5 miljoen) naar de sector biologische landbouw, waarmee deze sector nu 27% van het belegd vermogen uitmaakt (27% ultimo 2004).

Op basis van beurskoers liet Triodos Groenfonds per 30 juni 2005 het volgende resultaat zien:

Rendement *
6 mnd 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gem.
Triodos Groenfonds 2,4% 5,8% 4,4% 4,6%

* Exclusief 2,5% fiscaal voordeel, inclusief herbelegging dividenden, berekening Tijd Beursmedia.

44% groei Triodos Meerwaardefonds
De eerste zes maanden van 2005 was voor Triodos Meerwaardefonds succesvol. Het vermogen van de drie Triodos Meerwaardefondsen gezamenlijk groeide aanzienlijk met 44% tot EUR 256 miljoen.
De stijging was het grootst in Triodos Meerwaarde Aandelenfonds dat met 70% steeg tot EUR 99 miljoen. De forse groei is mede het gevolg van de distributie van het fonds via andere banken (met name ABN AMRO).

Triodos Meerwaardefonds is een samenwerking tussen Delta Lloyd Asset Management en Triodos Bank. Deze duurzame beleggingsfondsen beleggen wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die in de praktijk bewijzen dat bovengemiddelde prestaties op sociaal en milieugebied prima kunnen samengaan met een financieel gezonde bedrijfsvoering.
Triodos Meerwaardefonds is een paraplufonds. Hierdoor is het voor de belegger mogelijk om een keuze te maken tussen Triodos Meerwaarde Aandelenfonds, Obligatiefonds en Mixfonds.

Best presterende duurzame beleggingsfondsen
Dat duurzaam beleggen gepaard gaat met een goed rendement bewijzen de Triodos Meerwaardefondsen keer op keer. De fondsen staan al meerdere jaren boven in de rendementsoverzichten.

Op basis van beurskoers lieten de fondsen per 30 juni 2005 het volgende resultaat zien:

Rendement*
6 mnd 1 jaar 3 jaar gem.
Triodos Meerwaarde Aandelenfonds 6,8% 7,1% 2,2%
Triodos Meerwaarde Obligatiefonds 3,8% 8,8% 7,9%
Triodos Meerwaarde Mixfonds 4,8% 6,4% 5,9%

* Inclusief herbelegging dividenden, berekening Tijd Beursmedia.

31% groei Triodos FAIR SHARE FUND
Het fondsvermogen van Triodos Fair Share Fund is in de eerste zes maanden van 2005 de grens van EUR 10 miljoen gepasseerd en bedraagt per 30 juni 2005 EUR 11 miljoen, een stijging van 31%.
Het fonds behaalde de eerste zes maanden van 2005 een rendement (inclusief herbelegd dividend maar exclusief belastingvoordeel van maximaal 2,5%) van 2,2%. Over de afgelopen 12 maanden was dit 3,9%.

Triodos Fair Share Fund heeft de officiële status van sociaal-ethisch beleggingsfonds. Particuliere beleggers in het fonds hebben hierdoor een fiscaal voordeel vergelijkbaar met groenfondsen.
Triodos Fair Share Fund investeert in microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden (83%) en verstrekt handelskredieten ten behoeve van biologische landbouwprojecten en Fair Trade producten in ontwikkelingslanden (17%).

De Verenigde Naties hebben 2005 uitgeroepen tot het Internationale Jaar van het Microkrediet. In dat kader is er het afgelopen halfjaar met regelmaat gepubliceerd over het belang van microfinanciering en de mogelijkheden die het biedt om mensen in ontwikkelingslanden op weg te helpen naar economische zelfstandigheid. Triodos Fair Share Fund is wereldwijd een van de weinige beleggingsfondsen dat aan een breed publiek de mogelijkheid biedt om in microkrediet te beleggen.

53% groei Triodos VASTGOEDFONDS
Het fondsvermogen van het nieuwe Triodos Vastgoedfonds groeide in de eerste zes maanden van 2005 met 53% naar EUR 19 miljoen.
Over de eerste zes maanden van 2005 behaalde het fonds een rendement van 1,8%. Over de afgelopen 12 maanden was dit 2,9%.

Triodos Vastgoedfonds belegt uitsluitend in duurzaam gebouwde of beheerde bedrijfspanden en monumenten. Het fonds is op 15 april 2004 gelanceerd en is een samenwerking tussen Bouwfonds Asset Management en Triodos Bank.

In het eerste halfjaar van 2005 is één nieuw pand aangekocht in Wageningen. De duurzaamheid van het gebouw komt met name tot uitdrukking door verantwoorde energieprestaties, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Het pand is verhuurd aan een aantal organisaties die zich bezig houden met het onderzoek naar duurzaam gebruik van hout en het bevorderen van bosbouw.

Share Button