IN.flanders index wordt duurzame index

Eind 2000 lanceerde KBC Asset Management, Tijd Beursmedia en VOKA de IN.Flanders Index. De drie partners beslisten om de IN.Flanders index een nieuw elan te bezorgen. KBC Asset Management, Tijd Beursmedia en VOKA gaan er vanuit dat de index niet alleen een weerspiegeling moest zijn voor de dynamiek van de Vlaamse economie maar ook de maatschappelijke realiteit naar voren moet brengen, nl. het duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit betekent dat rekening gehouden wordt met het verantwoord intern sociaal beleid, met het milieu en het respect voor de mensenrechten zonder hierbij de stabiliteit van de onderneming uit het oog te verliezen. Stabiliteit die ook gegarandeerd wordt door deugdelijk bestuur. Vanaf 30 september 2005 zullen de vernieuwingen in de index worden doorgevoerd.

Het aantal aandelen wordt verminderd tot de zestig grootste werkgevers in Vlaanderen. Voor Vlaamse bedrijven geldt de tewerkstelling wereldwijd, voor niet-Vlaamse bedrijven geldt de tewerkstelling in Vlaanderen. Maar de grootste wijziging in de berekening van de IN.flanders index is wel dat de weging van de aandelen niet enkel afhankelijk is van de tewerkstellingsgraad maar gecorrigeerd wordt op basis van een score op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gewichten van de aandelen in de index worden hiertoe vermenigvuldigd met een factor tussen 0.7 en 1.3, naargelang de duurzaamheidsscore.

De afdeling Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Investeren van KBC Asset Management voert de duurzaamheidsanalyse uit en rapporteert hierover uitvoerig op een speciaal gecreëerde website www.kbc.be/IN.flanders. KBC Asset Management startte in 2002 als eerste financiële instelling in België het duurzaamheidsonderzoek in eigen huis en wordt aangestuurd en gecontroleerd door een onafhankelijke adviesraad van externe academici.

Share Button