Nederlandse primeur voor aanpak microfinanciering

Bron
ASN Bank

Vijfhonderdveertig miljoen arme mensen kunnen geen gebruik maken van producten als microkrediet, sparen en verzekeren. Door een tekort aan lokale banken in ontwikkelingslanden blijft een groot deel van het beschikbare westerse kapitaal onaangeroerd. ASN Bank, Novib en NOTS pakken dit probleem aan door de oprichting van Triple Jump. Triple Jump is een maatschappelijke onderneming met het doel om meer beschikbaar westers kapitaal sneller uit te kunnen zetten in ontwikkelingslanden en zo de armoedebestrijding te versnellen.

Triple Jump combineert de expertise van een NGO (Novib), de kennis van een succesvolle ethische bank (ASN Bank) met de ervaring van betrokken ondernemers (NOTS). De aandeelhoudersstructuur van Triple Jump biedt ook de mogelijkheid aan derden met specifieke expertise, distributiekanalen en/of funding om zich aan te sluiten.

Triple Jump schoolvoorbeeld van Nederlands beleid

Minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) is zeer verheugd met dit nieuwe Nederlandse initiatief. Van Ardenne: ‘Nederland is één van de koplopers op het gebied van internationale samenwerking. Dit nieuwe initiatief past goed bij onze innovatieve pioniersrol. Veel meer mensen in ontwikkelingslanden moeten gebruik kunnen maken van microkrediet, moeten kunnen sparen en verzekeren. Door het investeren in een lokale microfinancieringsinstelling krijgen ontwikkelingslanden nu zelf de financiële middelen in handen om hun eigen economie weer op te bouwen en zo de armoede te bestrijden. Dit initiatief biedt bovendien nieuwe mogelijkheden voor het Nederlandse publiek om zelf bij te dragen aan armoedebestrijding, dat juich ik van harte toe.’

Microfinanciering voor miljoenen armen nog niet in zicht
Mark van Doesburgh van Novib: ‘Het UN International Year of Micro Finance heeft in 2005 microfinanciering, als effectief middel in de armoedebestrijding, succesvol bij een breed publiek onder de aandacht gebracht. Maar er is nog heel veel te doen. Hoewel microfinanciering in een aantal landen in Oost Europa, Zuid Amerika en Azië goed is ontwikkeld, zijn er nog veel landen, vooral in Afrika, waar microfinanciering nog in het beginstadium is. Op dit moment worden 90 miljoen arme mensen met financiële diensten bereikt, terwijl 540 miljoen arme mensen nog geen toegang hebben tot producten als microkrediet, sparen en verzekeren. Hier ligt de grote uitdaging voor Triple Jump.’

Over Triple Jump
Triple Jump is opgericht om het tekort aan deskundigheid en het ontbreken van hoog risico kapitaal op te heffen. Hierdoor neemt het aantal microfinancieringsinstellingen (MFI’s) toe en kan een groter deel van de arme mensen in de wereld gebruikmaken van financiële diensten en zich zo ontworstelen aan hun armoede. Concreet is Triple Jump een onderneming die MFI’s met een gestructureerde aanpak bedient in alle fases van hun ontwikkeling. Triple Jump zal startende MFI’s ondersteunen met kennis, eigen vermogen en geefgeld. MFI’s die vanuit de startfase doorgroeien worden door Triple Jump voorzien van hoog risico leningkapitaal. Laag risico leningkapitaal wordt door de organisatie verstrekt aan volgroeide MFI’s. Triple Jump heeft alle ingrediënten in huis om succesvol te worden. Zo heeft Triple Jump toegang tot het wereldwijde netwerk van Novib en het zakelijke en bancaire netwerk van NOTS en de ASN Bank. Daarnaast heeft Triple Jump de beschikking over een ervaren en gekwalificeerd management team. Deze zaken en de mogelijkheid voor andere partijen om zich aan te sluiten, moet binnen 5 jaar leiden tot een equity- en leningenportefeuille van 100 miljoen euro.

Tekort aan lokale banken achillespees van microfinanciering
Ab Engelsman van de ASN Bank: ‘Er komt veel bij kijken om een MFI goed op te zetten en door te laten groeien tot een volwassen, gereguleerde onderneming. Door een tekort aan deskundigheid en hoog risico kapitaal, kan een groot aantal startende en expanderende MFI’s niet doorgroeien. Voor gevestigde MFI’s is genoeg kapitaal beschikbaar. Maar startende MFI’s brengen grotere risico’s met zich mee waarvoor onvoldoende kapitaal is. Dit komt doordat de meeste bestaande MFI beleggingsfondsen zich aan hun beleggers hebben verplicht om alleen te investeren in volwassen MFI’s met een relatief laag risico.’

Ontwikkelingshulp wordt ondernemender
Bart Hartman, ondernemer en mede-oprichter van de NOTS Foundation is één van de drijvende krachten achter Triple Jump. Een van de uitgangspunten van Triple Jump is dat zij een breed Nederlands publiek gaat betrekken bij microfinancieringen. Hartman:‘Als alle Nederlanders die meer dan genoeg geld hebben om goed te leven een klein deel van hun kapitaal in microkrediet investeren, wordt het armoedeprobleem een stuk sneller opgelost. Zelfs mensen die in eerste instantie niets moeten hebben van ontwikkelingshulp, worden snel enthousiast als ze eenmaal meer weten over microkrediet. Het is concreet, je ziet waar je geld blijft en wat het oplevert. Door onze ondernemende aanpak van ontwikkelingshulp bereiken wij als NOTS mensen die tot voor kort weinig of niets doneerden aan de projecten in de derde wereld.’

Share Button