PGGM kiest voor duurzaamheid in nieuwe beleggingsstrategie en -organisatie

Bron
PGGM

PGGM Investments kiest voor een nieuwe organisatie van haar beleggingen om zo een stabiel en hoog rendement op de lange termijn te bereiken. Dat heeft het pensioenfonds dinsdag bekendgemaakt.

Bij de aansturing van haar beleggingen orienteert PGGM zich voortaan op de ‘fundamentele risicofactoren binnen de financiele markten’, zoals valt te lezen in een toelichting. Eerder baseerde PGGM zich op de traditionele, op beleggingssoorten gebaseerde beleggingsorganisatie.
De nieuwe methode houdt in dat in het beleggingsbeleid het marktrisico en het actief beleggingsbeleid expliciet worden gescheiden en gestuurd. Daarnaast wil het pensioenfonds profiteren van de schaalvoordelen die het als grote belegger heeft en investeren in beleggingen met een (zeer) langetermijnhorizon. Ook wil PGGM duurzaamheid in het beleggingsproces integreren.

Ook op bestuurlijk niveau worden er veranderingen doorgevoerd. In de komende maanden past PGGM de verantwoordelijkheden op directieniveau aan en brengt het pensioenfonds het beleggingsbeleid van de totale portefeuille onder bij een aan te stellen CIO. ‘Daarnaast wordt een directeur portfoliomanagement verantwoordelijk voor alle liquide actief en passief beheerde beleggingen’, aldus PGGM.

Volgens het pensioenfonds is een strategie- en organisatiewijziging nodig omdat het fonds de laatste jaren ‘een spectaculaire ontwikkeling heeft doorgemaakt’. Niet alleen is het belegd vermogen sterk toegenomen, ook het aantal beleggingscategorieen en de complexiteit ervan is sterk gestegen.

Share Button