ABN AMRO Asset Management introduceert het ABN AMRO Duurzaam Donatie Fonds

Bron
ABN AMRO

BN AMRO Asset Management introduceert het ABN AMRO Duurzaam Donatie Fonds. Dit is meer dan een duurzaam beleggingsfonds. Het ABN AMRO Duurzaam Donatie Fonds is het eerste Nederlandse beleggingsfonds dat goede doelen steunt. Cordaid, Safe the Children, KWF Kankerbestrijding en het Wereld Natuurfonds ontvangen samen jaarlijks 1%

van het belegd vermogen. Voor particuliere beleggers is die gift onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Het concept van het ABN AMRO Duurzaam Donatie Fonds heeft zich bewezen bij de Zweedse vestiging van ABN AMRO Asset Management. Momenteel biedt ABN AMRO Asset Management in Zweden vijf duurzame fondsen aan waarbij de belegger automatisch 1 of 2% van het belegde vermogen aan goede doelen schenkt. Daarmee wordt het rendement van het fonds per saldo met dat percentage verlaagd. Sinds dit concept begin jaren negentig in Zweden is geïntroduceerd, hebben klanten van de Zweedse tak van ABN AMRO Asset Management op deze wijze ongeveer 60 miljoen euro aan goede doelen geschonken.

Risicobeheersing en rendement

ABN AMRO Asset Management onderscheidt zich met haar duurzame fondsen door duurzaamheid niet ideologisch te benaderen, maar vanuit het oogpunt van risicobeheersing en rendement. Goed omgaan met bedrijf, mensen en leefomgeving, heeft in de optiek van ABN AMRO Asset Management op de lange termijn een gunstige uitwerking op rendement en risico.

Het ABN AMRO Duurzaam Donatie Fonds belegt vrijwel uitsluitend en indirect** in wereldwijd gespreide aandelen die allereerst zijn geselecteerd volgens kwantitatieve criteria. Kwantitatief selecteren wil hierbij zeggen dat de portefeuillebeheerder vele duizenden ondernemingen cijfermatig onderzoekt op ongeveer zestig verschillende bedrijfsgegevens.

Elke bedrijfssector heeft daarbij cruciale kenmerken en uit de vergelijking komen de kansrijkste ondernemingen naar voren. Het Duurzaam Donatie Fonds betrekt in het kwantitatieve model factoren als waardering, risico, groei, liquiditeit, omvang, marktsegment en macro-economische ontwikkeling. Vanuit het oogpunt van risicoverlaging, investeert het fonds gespreid over economische regio’s en sectoren. Het fonds investeert maximaal 20% van de beleggingen in opkomende economieën. Het fonds kan tot op zekere hoogte beleggen in derivaten, zoals opties, termijncontracten en hedging om de efficiëntie van portfolio’s te verhogen. Het fonds heeft een risico-indicatie van 5.

Duurzame criteria

Uitgesloten van de selectie die de portefeuillehouder volgens kwantitatieve criteria heeft geselecteerd, zijn ondernemingen die niet aan de duurzaamheidscriteria van ABN AMRO set Management voldoen. Dit zijn criteria volgens interne richtlijnen die aan wijzigingen onderhevig zijn, en die bijvoorbeeld bedrijven uit de gok-, tabaks-, en wapenindustrie uitsluiten. Maar ook moeten ondernemingen waarin belegd wordt blijk geven van respect voor natuur en milieu, voor mensenrechten, moeten ze goede arbeidsomstandigheden en – voorwaarden hanteren en open en volledig informeren over hun bedrijfsvoering.

Deze selectiemethode resulteert in een portefeuille die èn duurzaam is èn kansrijk om een aantrekkelijk rendement te realiseren. Als aandeelhouder toont ABN AMRO Asset Management zich betrokken bij de bedrijven waarin ze namens haar cliënten investeert, door te blijven volgen of die wel duurzaam worden geleid. Dat uit zich in actief stembeleid en, waar relevant, door in dialoog te gaan met de bedrijfsleiding.

Fiscaal aantrekkelijk

Beleggers in het ABN AMRO Duurzaam Donatie Fonds mogen de jaarlijkse gift uit hun beleggingen in het Duurzaam Donatie Fonds onder voorwaarden aftrekken van hun belastbaar inkomen***. Het ABN AMRO Duurzaam Donatie Fonds vult het gat tussen gewone beleggingsfondsen en groenfondsen, die uitsluitend investeren in op grond van positieve duurzaamheidscriteria geselecteerde bedrijven, zoals leveranciers van groene energie.

Wie in het ABN AMRO Duurzaam Donatie Fonds belegt, stimuleert daarmee duurzaamheid in de bredere zin en steunt tevens specifieke goede doelen door een deel van het fondsvermogen automatisch te schenken.

Share Button