Pensioenfonds heeft nauwelijks oog voor duurzaam beleggen

Bron
KPMG

Nederlandse pensioenfondsen hebben nauwelijks oog voor duurzaam beleggen. De fondsen stellen vrijwel geen milieu-, sociale of ethische voorwaarden aan de bedrijven waarin wordt belegd. Tot deze inmiddels ruim bekende conclusie is ook KPMG gekomen. Onder meer de VBDO en P+ hebben dit immers ook reeds na onderzoek geconcludeerd.

De meeste fondsen hebben geen idee of zij beleggen in onethische of onduurzame activiteiten en zijn zich onvoldoende bewust van de risico’s die zij met de beleggingsportefeuille lopen.

Uit onderzoek van KPMG blijkt dat bijna 70% van de Nederlandse fondsen geen belang hecht aan de vraag of de ondernemingen waarmee zij zaken doen duurzaam beleggen en de risico’s en kansen van de belegging nauwelijks meenemen in het beoordelen van de ondernemingen. Toch denkt ruim 40% van de fondsen dat duurzaam beleggen op de lange termijn bijdraagt aan het beleggingsrendement.

Pensioenfondsen kunnen volgens Edward Snieder van KPMG Financial Services met hun beleggingsbeleid bijdragen aan duurzame ontwikkeling en door middel van risicobeheersing tegelijkertijd het rendement positief beïnvloeden. Snieder: “De Nederlandse fondsen laten deze mogelijkheid echter ten onrechte liggen. Risico’s noch kansen worden meegenomen in het beoordelen van ondernemingen. Men laat de korte termijn vaak prevaleren boven de lange termijn. Juist van pensioenfondsen, die van nature een lange termijnhorizon hanteren van 35 jaar, zou je anders verwachten.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt volgens Snieder overduidelijk dat de Nederlandse pensioenfondsen worstelen met de dilemma’s die het duurzaam beleggen omgeven. Snieder: “Deze dilemma’s hebben bijvoorbeeld te maken met wetgeving en rendement. Een belangrijke vraag is of duurzaam beleggen past binnen het wettelijke kader en de verantwoordelijkheid van pensioenfondsen om solide te beleggen".

Share Button