ABN AMRO Asset Management ondertekent Principes Verantwoord Beleggen

Bron
ABN AMRO

n Parijs vindt vandaag de presentatie plaats van

de Principes voor Verantwoord Beleggen voor institutionele beleggers, die
zijn opgesteld op initiatief van secretaris-generaal Kofi Annan van de
Verenigde Naties. ABN AMRO Asset Management heeft de Principes mede
opgesteld en ondertekend. Met de Principes voor Verantwoord Beleggen wil
ABN AMRO Asset Management nog eens onderstrepen dat het overtuigd aanhanger
is van maatschappelijk verantwoord beleggen.

De Principes voor Verantwoord Beleggen vormen een vrijwillige richtlijn
voor het beleggings- en investeringsbeleid van institutionele beleggers en
zijn een waardevolle hulp om verantwoord om te kunnen gaan met kwesties
aangaande milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. De Principes
bevatten actiepunten met een oplopend ambitieniveau, zodat institutionele
beleggers kunnen kiezen uit verschillende maatregelen en acties,
afhankelijk van de mogelijkheden tot integratie in hun beleid. De Principes
zijn opgesteld door deskundigen van vijftien grote institutionele beleggers
uit twaalf landen, waaronder ABN AMRO Asset Management. .

ABN AMRO Asset Management is van mening dat het in het belang van de klant
is om de prestatie van bedrijven waarin wordt geïnvesteerd zo breed
mogelijk te meten, met inbegrip van milieu, maatschappij en
ondernemingsbestuur. Deze niet-financiële aspecten kunnen een wezenlijke
invloed hebben op de prestaties van de onderneming. De Principes zijn geen
ethische gedragslijnen, maar weerspiegelen de gedachte dat milieu,
maatschappij en ondernemingsbestuur van invloed zijn op de
beleggingsprestatie en dat die aspecten dus ook als zodanig de aandacht van
de directie verdienen.

ABN AMRO Asset Management is een wereldwijd opererende vermogensbeheerder
die voor institutionele en particuliere beleggers EUR 188 miljard (31 maart
2006) aan vermogen beheert. ABN AMRO Asset Management zal de principes voor
maatschappelijk verantwoord beleggen breed toepassen op haar
beleggingsportefeuilles en is marktleider in duurzame beleggingsfondsen in
Europa en Brazilië, met meer dan twintig duurzame fondsen. De komende twee
jaar verwacht ABN AMRO Asset Management verscheidene nieuwe duurzame
fondsen te introduceren in Brazilië, Duitsland, Frankrijk, Nederland, het
Verenigd Koninkrijk en Zweden.

De Principes voor Verantwoord Beleggen luiden als volgt:

(1) In onze analyse en besluitvorming over beleggingen zullen we ons mede
laten leiden door aspecten aangaande milieu, maatschappij en
ondernemingsbestuur.
(2) In ons actieve aandeelhoudersbeleid zullen we milieu, maatschappij en
ondernemingsbestuur laten meetellen.
(3) Bij de organisaties waarin we beleggen, zullen we om openheid vragen
over zaken aangaande milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur.
(4) Binnen de beleggingsbranche zullen we de aanvaarding en de toepassing
van de Principes voor Verantwoord Beleggen bevorderen.
(5) Wij zullen als ondertekenaars samenwerken om de effectiviteit van de
Principes voor Verantwoord Beleggen te vergroten.
(6) We zullen verslag uitbrengen hoe we de Principes voor Verantwoord
Beleggen hebben uitgevoerd en wat we daartoe hebben gedaan.

Share Button