Goede doelen moeten beter beleggen

In de VS is het al ondenkbaar. In Europa komt het nog steeds voor: goede doelen die niet beleggen in overeenstemming met hun maatschappelijke doelstellingen. ‘Dat wordt ook in Nederland een punt’, zeggen Peter Blom en Pim Mol.

Fortis MeesPierson en Triodos Bank stapten iets meer dan een jaar geleden in een joint venture voor duurzaam vermogensbeheer gericht op stichtingen, verenigingen, kerkelijke instellingen en rijke particulieren. Een van de financiële doelen van Triodos MeesPierson Sustainable Investment Management was om in 2008 een belegd vermogen te hebben van euro 1 mrd. De joint venture ligt voor op schema, want de inleg staat nu al op een half miljard. Pim Mol, lid van de global management board van Fortis MeesPierson Private Bank, en Peter Blom, bestuursvoorzitter van Triodos Bank, waren een jaar geleden al zo trots op hun gezamenlijke dochter. Nu zij in een jaar tijd sneller is gegroeid dan verwacht, zijn ze erg tevreden over hun samenwerking, maar doen ze allebei hun best om bescheiden over te komen.

Dan maar eerst de cijfers laten spreken: de joint venture begon vorig jaar met euro 300 mln, dat is nu euro 500 miljoen. De toename deed zich over de hele breedte van het klantenspectrum voor. Om mee te mogen doen moeten de deelnemers bij Fortis MeesPierson euro 1 mln vrij te beleggen hebben en bij Triodos Bank Private Banking euro 500.000. In euro’s uitgedrukt kwam de groei voornamelijk van goede doelen en congregaties.

Mol: ‘Ons succes is een combinatie van diverse factoren. Zo is er de maatschappelijke wens en de toenemende ledendruk op de non-profitinstellingen om duurzamer te beleggen in overeenstemming met hun eigen betrokkenheid met de toekomst van de wereld.’ Blom knikt instemmend, maar voegt daaraan toe: ‘Vergeet de kracht van onze combinatie niet: Triodos Bank heeft een naam hoog te houden op het gebied van duurzaam beleggen en Fortis MeesPierson op het terrein van vermogensbeheer.’

Al sinds 1999 werken de twee banken samen met als doel onderzoek naar en verbetering van de kennis over duurzaam beleggen. Samen met pensioenfonds PGGM richtten zij Dutch Sustainability Research (DSR) op. DSR biedt de expertise over hoe bedrijven presteren op het gebied van duurzaamheid, maar ook van integriteit en deugdelijk bestuur. De macro-economische en de puur financiële analyses komen van Fortis MeesPierson.

Die krachten zijn ook gebundeld in de zogenoemde referentieportefeuille Duurzaam Vermogensbeheer. Deze bestaat sinds 1 juli 2002 en wordt sinds januari 2003 officieel bijgehouden en gecontroleerd door de stichting Performance. In de portefeuille zitten onder andere bedrijven als TNT, British Gas en, sinds kort, de Amerikaanse duurzame winkelketen Whole Foods Markets. Mol: ‘De referentieportefeuille laat zien dat onze manier van duurzaam beleggen een goede performance niet in de weg staat. Integendeel, deze portefeuille heeft in de afgelopen veertig maanden een rendement geboekt van 50,8%.’

Toch is het grootste probleem voor de partijen die gebruik willen maken van duurzaam vermogensbeheer niet de performance op zich, maar vooral de tracking error, zo vertelt Mol. De tracking error is de afwijking die de portefeuille heeft ten opzichte van de gekozen benchmark. Blom: ‘Voor onze klanten als Natuurmonumenten of het Wereldnatuurfonds is het van belang dat hun beleggingsperformance niet te veel afwijkt van de benchmark, want daar krijgen ze vragen over van hun leden. Maar het kan volgens ons niet zo zijn dat alleen wegens het rendement of de tracking error wordt gekozen voor een vorm van beleggen die eigenlijk niet in overeenstemming is met de doelstellingen en principes van het goede doel of de maatschappelijke organisatie. Dat gebeurt nu nog wel en wij verwachten dat dat een belangrijk punt van discussie zal worden, ook voor lagere overheden.’ De provincie Utrecht heeft onlangs het initiatief genomen om duurzaam te beleggen.

Blom en Mol zien in de lagere overheden een belangrijke doelgroep om hun klantenkring uit te breiden. Maar dat is niet de enige markt waarin de joint venture kan groeien. Mol: ‘Groei zit ook in het aanbieden van nieuwe producten. Denk daarbij aan duurzame garantiefondsen voor verenigingen en stichtingen die hun risico van kapitaalverlies willen vermijden.’ Volgens Mol zou een dergelijk product uniek zijn in Nederland en ‘misschien wel in Europa’. En Mol is gecharmeerd van bijvoorbeeld Triodos Duurzaam Vastgoed Fonds. ‘We zijn op zoek naar een verbreding van de zogenoemde asset classes, meer soorten van producten en effectenmarkten, waardoor er meer diversificatie mogelijk is.’

Meer diversificatie maar ook het buitenland trekt. Blom: ‘Voor ons zijn België en Spanje heel aantrekkelijke markten om met duurzaam vermogensbeheer actief te zijn. En daar willen we dan de komende jaren flink groeien.’

MARLEEN JANSSEN GROESBEEK

Share Button