Terrafina voorziet 200.000 Afrikaanse ondernemers op platteland van microkrediet

Bron
Terrafina

Terrafina, het programma voor microfinanciering van ICCO, Oikocredit en Rabobank Foundation, heeft in ruim een jaar tijd al 2 miljoen euro geïnvesteerd in de ondersteuning van jonge Afrikaanse organisaties voor microfinanciering (MFI’s). Mede hierdoor hebben de MFI’s op hun beurt microkredieten kunnen verschaffen aan zo’n 200.000 Afrikaanse boeren en andere kleine ondernemers op het platteland. Terrafina is actief in arme plattelandsgebieden in ‘moeilijke’ landen zoals Mali, Burkina Faso, Rwanda, Ethiopië en Congo. In de loop van dit en komend jaar breidt Terrafina haar activiteiten uit naar Burundi en Senegal. Terrafina is de eerste Nederlandse publiekprivate samenwerking die zich met de ondersteuning van jonge, lokale kredietorganisaties richt op de onderkant van de Afrikaanse markt. Door te investeren in lokale MFI’s zorgt Terrafina voor een blijvend effect.

In januari 2005 startten ICCO, Oikocredit en Rabobank Foundation het programma voor microfinanciering Terrafina. Microkrediet – een lening van een paar tientjes tot enkele honderden euro’s – biedt arme boeren en andere kleine ondernemers de mogelijkheid een zelfstandig bestaan op te bouwen. Terrafina ondersteunt Afrikaanse MFI’s in hun proces naar verzelfstandiging, met subsidies, leningen en garanties. Deze lokale MFI’s spelen op een creatieve en flexibele manier in op de behoefte ter plaatse.

Cor Wattel van Terrafina: "Afrika is onderbelicht op het gebied van microfinanciering, zeker als we het hebben over landen als Rwanda en Ethiopië. In deze landen kun je alleen resultaten behalen als je goed met elkaar samenwerkt en bancaire kennis koppelt aan ontwikkelingsdeskundigheid. Vanuit Terrafina moet je niet in teveel landen tegelijk actief willen zijn: het gaat om commitment op lange termijn, in een beperkt aantal landen."

Sterk consortium

Binnen het samenwerkingsverband doet elke partij waarin zij goed is. ICCO, interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, ondersteunt jonge MFI’s met opbouwsubsidies en technische begeleiding. Oikocredit heeft wereldwijd een sterke positie opgebouwd in het verstrekken van leningen aan onder meer MFI’s. Rabobank Foundation heeft meer dan dertig jaar ervaring in het verstrekken van leningen en subsidies aan coöperaties op het platteland. Terrafina bestrijkt door de samenwerking het gehele palet aan ondersteuning, van financieel tot technisch, waaraan MFI’s op het platteland behoefte hebben. De drie organisaties zijn naast deze samenwerking ook ieder afzonderlijk actief in Afrika en daarbuiten.

Share Button