Steeds meer gemeenten kiezen voor duurzaam beleggen

Bron
CASH

Een groeiend aantal gemeenten en andere openbare besturen wil de financiële reserves duurzaam investeren. Dat maakt Triodos Bank bekend.

Eind augustus 2006 waren er al meer dan 50 openbare instanties met een spaarrekening en/of een termijnrekening bij de bank geregistreerd. In vier jaar tijd vervijfvoudigden de gestorte bedragen. Alleen al de eerste acht maanden van 2006 gaven een groei te zien van 35 procent ten opzichte van het volledige jaar 2005. De bedragen die door de gemeenten worden geïnvesteerd variëren van tienduizend tot een miljoen euro.

Waarom die voorkeur? Triodos Bank denkt dat, los van de maatschappelijke meerwaarde, de redelijk eenvoudige investeringsformules aantrekkelijk zijn: het gaat niet om ingewikkelde financiële producten maar om een spaar- en/of termijnrekening, die dezelfde rente oplevert als vergelijkbare producten die worden aangeboden voor investeringen op de korte termijn. De beleggingen zijn ook veilig, omdat het kapitaal volledig gewaarborgd is. Deze beleggingen stemmen bijgevolg overeen met de wettelijke vereisten die overheidsinstanties moeten naleven.

Share Button