Nieuw centrum voor maatschappelijk verantwoord beleggen van Fortis Investments

Bron
Fortis

Fortis Investments heeft haar commitment aan maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI) onderstreept door in Frankfurt een speciaal SRI-centrum op te richten. De beslissing daartoe houdt verband met Fortis Investments’ betrokkenheid bij haar Duitse strategische partner Versiko en met het hoge marktpotentieel voor SRI in Duitsland. Fortis Investments streeft een toonaangevende positie in de Europese particuliere en institutionele markt voor maatschappelijk verantwoord beleggen na.

Stewart Armer, Product CIO, is van Parijs naar Frankfurt verhuisd, samen met een team van collega’s uit Duitsland, Bulgarije en Frankrijk. Dit vierkoppige internationale team zal naar verwachting in 2007 tot acht a tien mensen worden uitgebreid. Armer, Brit van geboorte, gaf de volgende toelichting: ‘Steeds meer klanten stellen bij het beleggen prijs op benaderingen die niet alleen rendement opleveren, maar ook aspecten in relatie tot de samenleving, het milieu en goed ondernemingsbestuur meewegen. SRI-beheerders kunnen niet volstaan met het louter formuleren van uitsluitingscriteria wanneer ze onderzoek doen naar bedrijven die feitelijk een concurrentievoordeel opbouwen door duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan. Dergelijke ondernemingen heroverwegen hun bedrijfsmodel en stellen de focus van hun productenportefeuilles bij.’

Fortis Investments is van mening dat inzicht in de financiele consequenties van duurzaamheidsaspecten en in de reacties van bedrijven daarop de kern van SRI-processen hoort te vormen en beschikt over het potentieel om goede beleggingsrendementen voor klanten te genereren. Om de SRI-uitdaging met succes te kunnen aangaan, zijn passende resources onontbeerlijk. Fortis Investments heeft daarom besloten de speciale SRI-eenheid zodanig te outilleren dat deze conform haar doelstelling leidende producten en processen in de SRI-markt kan realiseren. Fortis Investments verwacht dat genoemde markt een snelle groei zal doormaken.

‘We zijn tot de constatering gekomen dat Duitsland potentieel een van de meest SRI-georienteerde markten van Europa is. Het land zit sterk in de lift en kent een aanhoudende vraag naar maatschappelijk verantwoorde beleggingen,’ aldus Josef Pfannenstill, hoofd Sales voor Duitsland, Oostenrijk en Midden- en Oost-Europa. Voor 2007 verwacht hij dat er een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal naar het nieuwe SRI-centrum zal stromen, vooral vanuit de Duitse particuliere en institutionele markt.

Share Button