Provincie Drenthe kan nog niet duurzaam beleggen

In een brief aan de Staten antwoordt het college van Provincie Drenthe op vragen van de VVD-fractie over duurzaam

vermogensbeheer dat het momenteel nog niet mogelijk is om provinciaal geld te laten beheren
door een financiële instelling die zich richt op het beleggen van vermogen volgens de criteria die
gelden voor duurzaamheid.

Share Button