Verdubbeling Oikocredit Nederland Fonds in 4 jaar

De aandacht voor microkrediet na het VN Jaar van Microkrediet 2005 blijft onverminderd groot, De Nobelprijs voor de Vrede voor Muhammad Yunus in 2006 gaf een nieuwe impuls. Het blijkt ook uit de groei van het Oikocredit Nederland Fonds, dat in 2006 met 7 miljoen euro groeide tot ruim 45 miljoen euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2002, toen het fonds van start ging. Het fonds belegt voornamelijk in Oikocredit, al 30 jaar actief en de grootste private (micro)kredietverlener aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Over de ontwikkelingen in (micro)krediet en de mogelijkheid daarin te beleggen organiseert Oikocredit Nederland in februari conferenties te Utrecht en Groningen.

Een opsteker voor iedereen die bij microfinanciering betrokken is, was de Nobelprijs voor de Vrede 2006 voor Muhammad Yunus, grondlegger van het concept microkrediet. Een erkenning dat duurzame vrede kan worden bereikt wanneer grote bevolkingsgroepen toegang krijgen tot microkrediet om zo uit de armoede te breken. Yunus droeg de prijs op aan pioniers, zoals Oikocredit en allen die de afgelopen jaren hebben aangetoond dat microkrediet succesvol kan zijn in het bestrijden van armoede.

Conferentie

Oikocredit Nederland ondervindt een groeiende belangstelling voor (beleggen in) microkrediet . Daarom organiseert Oikocredit Nederland op 2 en 9 februari 2007 conferenties in respectievelijk Utrecht en Groningen, met als thema: "Investeren met dubbel rendement; beleggen in ondernemende mensen". Deze conferenties zijn bedoeld om mensen nader te informeren over nut en noodzaak van (micro)kredieten en de mogelijkheid daarin te beleggen. Zie ook www.oikocreditnederland.nl voor onder andere het programma, achtergrondinformatie over de sprekers en voor aanmelding.

Programma

Erik Heinen, directeur Operations van Oikocredit – zal vertellen over trends in (micro)krediet-verlening in arme landen. Hoe ver zijn we en wat zijn uitdagingen in de komende jaren? Daarna gaat een deskundige belegger in op de vraag of (micro)financiering een plek verdient in de beleggingsportefeuille. Na de pauze zal professor Hummels, hoogleraar in Maastricht en directeur SNS Asset Management, vertellen over economie, geld en geluk. Leendert Bos van Oikocredit Nederland zal tenslotte kort vertellen over beleggen in Oikocredit. Overweegt u om, net als Muhammad Yunus, te investeren in ondernemende mensen? Kom dan naar de conferentie op 2 of 9 februari 2007. U kunt zich aanmelden via www.oikocreditnederland.nl.

Share Button