Triodos Bank introduceert beleggingsfonds in de meest innovatieve, duurzame pioniers

Triodos Bank introduceert een duurzaam beleggingsfonds in de meest innovatieve, duurzame, beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Het nieuwe Triodos Values Pioneer Fund is het eerste wereldwijd beleggende small en mid-cap fonds dat investeert in absolute koplopers in duurzaamheid. Het fonds richt zich op investeringen in beursgenoteerde bedrijven actief voor een schone aarde, een gezonde levensstijl en klimaatbescherming en op pioniers in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het nieuwe beleggingsfonds verwacht op de lange termijn de benchmark, de Triodos Sustainable Pioneers Index, te verslaan. Deze index behaalde de afgelopen drie jaar een gemiddeld rendement van 13,9% per jaar.* Het risico van het fonds wordt zoveel mogelijk beperkt door wereldwijde spreiding van de beleggingen over de verschillende sectoren.

Bas Rüter, directeur Triodos Beleggingsfondsen: “Met een belegging in Triodos Values Pioneer Fund dragen beleggers actief bij aan innovatieve duurzame oplossingen voor de toekomst. Het unieke aan het fonds is de combinatie van een belegging in interessante groeisectoren en de focus op kleine en middelgrote bedrijven. Het fonds is ook geschikt voor beleggers die naast een belegging in grote ondernemingen en obligaties een belegging zoeken met een hogere rendementsverwachting en daarnaast geïnteresseerd zijn in kleine en middelgrote innovatieve pioniers.”

*Het gemiddelde jaarrendement van de genoemde index is de uitkomst van een berekening en gebaseerd op gerealiseerde rendementen over een periode van de afgelopen 3 jaar. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Emissieperiode
De aandelenemissie start op 22 januari a.s. en sluit op 9 maart 2007. In deze emissieperiode kunnen beleggers kosteloos instappen. De eerste handelsdag is 12 maart 2007. Triodos Values Pioneer Fund is een subfonds van Triodos SICAV-I. Het staat onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Triodos Values Pioneer Fund streeft naar EUR 10 miljoen aan inschrijvingen in de introductieperiode. Binnen enkele jaren verwacht het fonds dat het fondsvermogen zal doorgroeien tot tenminste EUR 100 miljoen. De uitgifteprijs per aandeel bedraagt bij introductie EUR 25.

Investeringen
Triodos Values Pioneer Fund investeert wereldwijd in bedrijven die baanbrekende en vernieuwende, duurzame producten leveren in de themagebieden schone aarde, klimaatbescherming en gezonde levensstijl. Daarnaast belegt het in pioniers in maatschappelijk verantwoord ondernemen, de absolute koplopers in reguliere sectoren.

Tot het thema schone aarde behoren bedrijven in de milieutechnologiesector, zoals waterzuivering, recycling en diensten voor afvalverwerking. Voorbeelden zijn Tomra en Best Water Technology.

Onder klimaatbescherming vallen ondernemingen die nieuwe vormen van energieopwekking ontwikkelen en bedrijven die energie uit hernieuwbare bronnen (zon, wind, biomassa) produceren. Voorbeelden zijn Vestas en ErSol Solar Energy.

Tot het thema gezonde levensstijl horen bedrijven die innovatieve oplossingen bieden in de gezondheidszorg en voor de gezondheid van de mens. Het gaat hier om medische instrumenten, biologische landbouw en homeopathische geneesmiddelen. Voorbeelden zijn Medtronic en Carl Zeiss Meditec.

Pioniers in maatschappelijk verantwoord ondernemen tot slot zijn bedrijven in reguliere sectoren die door hun onderscheidende, duurzame bedrijfsvoering met kop en schouders boven hun sectorgenoten uitsteken en zo een lichtend voorbeeld vormen voor hun concurrenten. Voorbeelden zijn Whole Foods Market en Green Mountain Coffee Roasters.

Duurzaam bankieren
Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam, vernieuwend en transparant bankieren. De bank plaatst aandacht voor mens en aarde niet tegenover een goed financieel rendement op korte termijn, maar integreert deze in een lange termijn perspectief. Zo stond Triodos Bank aan de wieg van de fiscale stimuleringsregelingen voor groene, sociaal-ethische en culturele projecten. Triodos Bank lanceerde het eerste groenfonds en cultuurfonds en is een autoriteit op het gebied van microfinanciering in ontwikkelingslanden. Triodos Bank hoopt hiermee een impuls te geven aan de markt voor soortgelijke initiatieven. Ruim tien jaar na de start van de fiscale groenregeling is er inmiddels door de gezamenlijke groenfondsen in Nederland voor meer dan EUR 5 miljard geïnvesteerd in 4.000 groene projecten. Ruim 200.000 particuliere beleggers hebben hun geld belegd in deze groenfondsen. De regeling geldt als het meest succesvolle voorbeeld van publiekprivate samenwerking in Nederland.

Share Button