Oikocredit: Armoedebestrijding vraagt om focus op sociale impact

Oikocredit’s resultaten over 2006 tonen een buitengewone groei, zo blijkt uit het goedgekeurde financieel jaarverslag. Oikocredit voorzag in de groeiende vraag naar krediet en profiteerde van de aanhoudende interesse in sociaal-ethisch beleggen. Oikocredit realiseerde met haar inspanningen een hogere groei dan verwacht, namelijk een groei die hoger was dan over 2005, het jaar van de microkrediet-hype. De uitstaande gelden in projecten bedragen per 31/12/2006 208 miljoen euro, terwijl het aandelenkapitaal dichtbij de 300 miljoen komt.

De afgelopen vijf jaar heeft Oikocredit haar portefeuille verdubbeld. De groeistrategie die de organisatie sinds 2001 voert heeft zijn vruchten afgeworpen ten gunste van de projectpartners. De projectpartners in 561uitstaande projecten ontvingen kapitaal dat ze nergens anders konden krijgen in de vorm van leningen, aandelenkapitaal of andere financiële producten, aangepast aan hun behoeften en capaciteit.

Resultaten
De totale inkomsten uit ontwikkelingsfinanciering namen toe met 24% tot 15,8 miljoen euro (2005: 12,7 miljoen), terwijl het netto resultaat met 37% is toegenomen tot 8,5 miljoen euro (2005: 6,2 miljoen). Deze resultaten tonen aan dat Oikocredit in staat is haar missie te vervullen en tegelijkertijd een goede financiële prestatie neer te zetten. Op basis van deze resultaten zal het bestuur het gebruikelijke dividend van 2% voorstellen. Oikocredit’s groeiende bereik van kansarme mensen zal haar 27.000 investeerders niet alleen financieel rendement in de vorm van dividend verschaffen, maar ook sociaal rendement, dat hen veelal motiveerde om te investeren.

10 miljoen klanten
Oikocredit is niet alleen geïnteresseerd in groeicijfers. De organisatie wil bijdragen aan het terugdringen van armoede door verder te gaan met het meten van de sociale impact en prestatie van haar leningnemers. Een van de manieren waarop Oikocredit ervoor kiest om haar missie te bereiken, is door meer dan 300 microkredietinstellingen te financieren en indirect, via deze instellingen, zo’n 10 miljoen klanten te bereiken. Door te focussen op het meten van de sociale impact van kredieten zal Oikocredit nog beter kunnen beoordelen hoe haar aanpak bijdraagt aan een beter leven van ondernemende mensen in ontwikkelingslanden.

Focus op minder gevestigde instellingen
Oikocredit is dagelijks getuige van de kracht van microkrediet. Maar het feit dat tegenwoordig de meeste microkredietfondsen de gevestigde instellingen financieren, heeft Oikocredit gemotiveerd om haar focus te verleggen. Algemeen directeur Tor Gull: “Gevestigde microkredietinstellingen worden overspoeld met geld. Ze krijgen aanbiedingen van fondsen en instellingen over de hele wereld, wat ze in de verleiding kan brengen meer aan te nemen dan ze aankunnen. Op de lange termijn kan dit sommige van hen in serieuze problemen brengen. Om die reden leggen wij nog meer de nadruk op minder bekende en jonge instellingen. Daarvoor is naast krediet ook geld voor technische assistentie hard nodig. Beter management, nieuwe technologie en opleiding van kredietagenten zullen bijvoorbeeld bijdragen aan de efficiency van microkredieten ten gunste van kansarmen.

Naast microfinanciering steunt Oikocredit andere organisatievormen in ontwikkelingslanden zoals Fair Trade producenten, landbouwcoöperaties en het midden- en klein bedrijf. Oikocredit’s financieel jaaroverzicht, eind maart online beschikbaar op www.oikocredit.nl, geeft meer inzicht in de resultaten over 2006 van deze unieke organisatie die zich richt op het duurzaam terugdringen van armoede.

Share Button