GroenLinks wil zwarte lijst van foute beleggingen voor pensioenfondsen

Nederlandse pensioenfondsen investeren geld in dubieuze bedrijven wereldwijd. Kinderarbeid, onderdrukking van werknemers, aantasting van natuur en milieu en wapenhandel worden mogelijk gemaakt door participaties van Nederlandse pensioenfondsen. GroenLinks pleit voor een zwarte lijst waarop foute investeringen zijn opgenomen.

GroenLinks heeft 8 jaar geleden al voorgesteld dat pensioenfondsen een verplicht aandeel van hun kapitaal maatschappelijk verantwoord dienen te beleggen. Destijds zeiden de fondsen dat ze zonder dwang van de overheid actie zouden ondernemen. Dat staat haaks op de uitzending van Zembla (18 maart 2007) waaruit blijkt dat grote Nederlandse fondsen nog steeds fout beleggen en zichzelf amper enige terughoudendheid opleggen. Alles moet kennelijk wijken voor het ‘hoogste rendement’.

GroenLinks pleit voor een zwarte lijst waarop foute investeringen zijn opgenomen. Pensioenfondsen, die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank, mogen geen participaties aangaan die op deze lijst voorkomen. GroenLinks zal hiervoor een motie indienen bij het komende debat over maatschappelijk verantwoord ondernemen, volgende week in de Tweede Kamer.

Share Button