Het tij is gunstig voor duurzaam beleggen

Het tij is gunstig voor duurzaam beleggen. Steeds meer beleggers kiezen voor een duurzame beleggingsportefeuille. Hun motieven lopen uiteen: moreel bewustzijn, betrokkenheid en positieve criteria. Bij dit laatste kan gedacht worden aan ‘best in class’ ondernemingen, zoals Toyota (Prius) in de autosector. Toen deze vorm van beleggen net opkwam, in de Verenigde Staten, was vooral het uitsluiten van bepaalde bedrijven of landen populair. Er werd dan niet belegd in tabaksproducenten, de wapenindustrie of pornoproducenten. Inmiddels gebruiken beleggers steeds meer positieve criteria. Ze investeren in bedrijven die in een bepaalde klasse het best scoren op duurzaamheidscriteria, bijvoorbeeld de sector alternatieve energie. Beide besproken methoden kunnen natuurlijk ook worden gecombineerd. Een wat andere aanpak is die van ‘betrokkenheid’ (engagement). De belegger bemoeit zich dan als aandeelhouder actief met het duurzaamheidsbeleid van het concern (Corporate Social Responsibility).

Voor de ‘ethische-motieven-belegger’ is een aantrekkelijk rendement niet hét hoofdargument om duurzaam te beleggen. Het bevorderen van duurzaamheid staat centraal. U zult zich afvragen hoe succesvol ethische beleggers hierin zijn. Het antwoord hierop is nog onbekend. De effecten van duurzaam beleggen op de duurzaamheid van bedrijven waarin wordt belegd ten opzichte van andere bedrijven moet verder worden onderzocht.

Let op, er bestaat een verschil tussen het financiële rendement en het maatschappelijke rendement van een belegging. Maatschappelijke kosten en opbrengsten komen niet in het financiële rendement tot uitdrukking, denk hierbij aan milieukosten en -opbrengsten. Op morele gronden duurzaam beleggen kan dus ook worden gezien als het richten van de beleggingsportefeuille op maatschappelijk in plaats van financieel rendement.

Zijn alle duurzame beleggers dan zo ethisch? Welnee, het is ook aantrekkelijk vanuit traditionele risico-rendementsoverwegingen. Het moet dan aannemelijk zijn dat er bovengemiddelde rendementen te behalen zijn door het accent op duurzaamheid te leggen. Financiële markten weerspiegelen de voordelen van duurzaamheid echter onvoldoende. Beleggers zijn kortzichtig en hogere koersen laten dus op zich wachten. Pas later, als de voordelen zichtbaar worden, reageert de koers. Onderzoek laat zien dat in een bepaalde periode beleggen in energiebesparende bedrijven bovengemiddelde rendementen opleverde.

Duurzaam beleggen is een interessante beleggingsstijl, omdat bijna automatisch een langetermijnperspectief wordt gekozen. In de financiële markten is de waan van de dag de laatste decennia steeds meer aanwezig. Beleggers, kijk dus verder dan uw neus lang is! Beleggingen die pas op wat langere termijn renderen, krijgen te weinig aandacht en zijn daardoor attractief geprijsd. Beleggers die verder durven te kijken dan het volgende kwartaal kunnen hier hun voordeel mee doen. Aangetekend zij dat dit vooral een visie is, waarvan het overtuigende bewijs nog moet worden geleverd.

Duurzaam beleggen is in deze optiek een onderdeel van beleggen met een langeretermijnhorizon. Een verdere ontwikkeling van duurzaam beleggen ligt voor de hand. Duurzaamheidscriteria moeten zo veel mogelijk worden geïntegreerd in het beleggingsbeleid van de langetermijnbelegger en niet afzonderlijk worden bezien. Dat maakt de aandacht voor duurzaamheid duurzaam!

LEX HOOGDUIN

Share Button