ASN Bank scherpt mensenrechtencriteria aan

Bron
ASN Bank

De ASN Bank heeft het onderdeel mensenrechten in haar beleggingscriteria voor ondernemingen aangescherpt. De aandeelhouders hebben het voorstel afgelopen vrijdag tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de ASN Beleggingsfondsen besproken en goedgekeurd. Aanleiding was het document ‘UN Human Right Norms for Business’ van de Verenigde Naties (VN). De ASN Bank is de eerste bank die deze internationale ontwerprichtlijnen hanteert. Daarmee wil ze het bedrijfsleven oproepen om serieus werk te maken van mensenrechtencriteria.

“De bescherming van mensenrechten door ondernemingen is altijd een heel belangrijk punt van beoordeling geweest,” aldus Jeroen Jansen, directeur ASN Bank, vrijdag tijdens de AVA in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals aangenomen door de VN in 1948, is al jaren de leidraad. Binnen de VN is er momenteel steeds meer aandacht voor de verantwoordelijkheden van het internationale bedrijfsleven om de problemen op het gebied van mensenrechten, armoede en vrede aan te pakken. In 2003 is een ontwerprichtlijn voorgesteld, dat de ASN Bank gebruikt als kapstok om haar mensenrechtencriteria op papier te concretiseren.

De ASN Bank gaat een stap verder

“Wij zijn een stap verder gegaan, nu is nog duidelijker wat wij precies van ondernemingen verwachten,” aldus Jansen. Denk aan onderwerpen als corruptie, rechtvaardige salariëring, vakbondsvrijheid, arbeidsomstandigheden of kinderarbeid. De VN geven richtlijnen hoe ondernemingen hiermee om dienen te gaan, vooral als er in de keten met leveranciers zaken wordt gedaan. Jansen: “Op sommige punten gaan wij zelfs verder. De ontwerprichtlijnen verbieden wapenproductie of handel daarin namelijk niet. Echter, wij blijven ondernemingen, betrokken bij de productie en verspreiding van alle soorten wapens – zoals clusterbommen– te allen tijden uitsluiten.”

Overleg met Amnesty International en internationaal bedrijfsleven
Vorig jaar november, tijdens de Dag van het Ethisch Beleggen, kondigde de ASN Bank aan de mensenrechtencriteria opnieuw onder de loep te nemen. Sindsdien is er met tal van partijen overleg geweest. Denk aan de internationaal werkende onderneming DSM. Deze multionational maakt producten voor de voedings- en farmaceutische industrie met vestigingen in Europa, Azië, Afrika, Australië, Noord- en Zuid Amerika. Waarbij de firma te maken heeft met zeer uiteenlopende mensenrechtensituaties. Andere partij is Amnesty International. Directeur Eduard Nazarski is blij met dit initiatief van de ASN Bank: “Hiermee laat de bank zien een voortrekkersrol te vervullen. Onze organisatie beschouwt dit als een grote stap voorwaarts.”

Mensenrechten en klimaat onlosmakelijk verbonden
De ASN Bank is groot geworden door vanaf haar oprichting in 1960 duidelijk aan te geven in welke ondernemingen en landen zij wel en niet belegt. Dus al in de jaren zestig van de vorige eeuw, géén beleggingen in het Chili van Pinochet, het apartheidsregime van Zuid-Afrika of het mensenrechtenschendende Indonesië. In 1993 werd een mijlpaal bereikt, toen introduceerde de bank het ASN Aandelenfonds; het allereerste beursgenoteerde ethische beleggingsfonds. Jansen: “Nu vindt er in heel Nederland een grote doorbraak plaats. Economische groei moet vooral duurzaam zijn. Maar dan gaat het met name over klimaat en milieu, mensenrechten blijven daarbij achter. Terwijl beiden onlosmakelijk verbonden zijn. Als je het een niet aanpakt, kun je op het andere front niet succesvol zijn. Als bank roepen wij andere ondernemingen op ook mensenrechten te erkennen en schendingen te bestrijden.”

Andere verbeteringen
Andere verbeteringen die de ASN Bank in haar beleggingscriteria schriftelijk heeft doorgevoerd, zijn de criteria voor de selectie van landen. Overheden die verantwoordelijk zijn voor marteling, genocide misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden worden uitgesloten. Tevens is een duidelijker onderscheid gemaakt tussen uitsluiting- en toelatingscriteria tussen landen en ondernemingen en tussen milieucriteria en mensenrechtencriteria.

De ASN Bank
De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. De ASN Bank is actief op het gebied van beleggen, sparen en zakelijke kredieten. De ruim 318.000 klanten kunnen bankieren via internet (www.asnbank.nl), post of telefoon. De ASN Bank maakt deel uit van SNS REAAL.

Share Button