De AEX en corruptie

Sociaal verantwoord beleggen draait niet alleen om de discussie over clusterbommen. Wat denkt u bijvoorbeeld van corruptie? Wij hebben het dan over het geven, aannemen of vragen van steekpenningen. Kwalijk en schadelijk, ook in de financiële zin als reputatieschade optreedt. In sommige landen zijn steekpenningen net zo gewoon als de dagelijkse opkomst van de zon. Nederland staat tiende op de ranglijst van minst corrupte landen ter wereld. Maar wij hoeven Europa niet te verlaten om landen te vinden die de top-40 niet halen. Polen, Bulgarije, Griekenland en Italië vallen buiten deze lijst.

Internationaal opererende Nederlandse bedrijven krijgen hoe dan ook te maken met corruptie. Voor u, als belegger, is het goed te weten hoe die bedrijven daarmee omgaan. Kan met een zuiver geweten worden belegd in de 25 AEX-bedrijven? Dat is goed te controleren. Voor alle AEX-bedrijven is gestructureerde en vergelijkbare informatie beschikbaar, uitgezonderd TomTom . Met deze informatie kunnen beleggers beoordelen hoe gevoelig een bedrijf voor corruptie is. Dit gebeurt aan de hand van het anticorruptiebeleid en de bijbehorende regelingen en procedures, zoals een klokkenluiderregeling, het instellen van onderzoekscommissies en trainingen aan medewerkers.

Ook kan worden vastgesteld hoe bedrijven omgaan met incidenten op het gebied van corruptie. Zoals het omkopen of aanbieden van steekpenningen aan ambtenaren dan wel bedrijfsfunctionarissen of het aannemen van steekpenningen door het bedrijf zelf. Een vermelding op de zwarte lijst voor corruptie, samengesteld door de Wereldbank, telt ook mee als incident. Boekhoudschandalen, kartelvorming en illegale steun aan politieke partijen gelden niet als mogelijke gevallen van corruptie. Dat soort zaken valt onder andere duurzaamheidscriteria.

Hoe corrupt zijn onze AEX-bedrijven nu? Twintig van de 24 bedrijven hebben een expliciet en helder anticorruptiebeleid en voeren de bijbehorende regelingen en procedures uit. Er zijn (slechts) vier achterblijvers. DSM , Randstad en Wolters Kluwer hebben wel een beleid geformuleerd, maar controleren de handhaving ervan niet en hebben geen procedures om schendingen te corrigeren. Voor één van hen is er nog wel een plusje te noteren. DSM meldt in zijn duurzaam jaarverslag 2006 dat er is gewerkt aan het vergroten van de bekendheid onder medewerkers met de klokkenluiderregeling.

Vedior is de enige zonder een anticorruptiebeleid. Het kent wel een algemene gedragscode en heeft in 2005 een initiatief van de Verenigde Naties ondertekend, waarvan een anticorruptieconventie deel uitmaakt. Daarmee heeft Vedior het op zich genomen om de strijd tegen corruptie te verankeren in zijn strategie, cultuur en dagelijkse activiteiten. Hard nodig, gezien de aanwezigheid van Vedior in landen als China, Brazilië en India.

ING is als enige van de AEX-bedrijven recentelijk beschuldigd in verband met corruptie. Het betrof een geval van een omgekochte fondsbeheerder in Hongkong in 2004. De medewerker is veroordeeld en ontslagen. Verder heeft ING maatregelen genomen om nieuwe incidenten te voorkomen.

Ja, deze uitkomsten stellen gerust. Reden tot tevredenheid is er pas echt op het moment dat álle bedrijven hun huiswerk naar behoren hebben gedaan. Volgend jaar?

LEX HOOGDUIN

Share Button