Publicatie Vlaams memorandum Maatschappelijk Verantwoord Investeren

Ondanks dat Maatschappelijk Verantwoord Investeren (MVI) aan belang blijft winnen, mist de federale overheid de boot. Een structureel beleid en krachtige acties op MVI vlak ontbraken tijdens de afgelopen legislatuur. Slechts enkele alleenstaande overheidsfondsen hanteren sociale, ecologische en ethische criteria bij hun beleggingen. De overheid nam haar verantwoordelijkheid en voorbeeldrol onvoldoende op. Voor een duurzame toekomst is verandering noodzakelijk. Hoe de komende federale regering dat kan doen, lichten we toe in ons zojuist verschenen memorandum: De rol van de overheid inzake Maatschappelijk Verantwoord Investeren.

België heeft in 2007 waarden en normen boven naakt geldgewin geplaatst door investeringen in producenten van anti-persoonsmijnen of clustermunitie te verbieden. Het werk is evenwel niet af. De volgende regering dient immers nog een lijst van deze producenten op te maken en een degelijke controle te organiseren. Bovendien zijn er meerdere andere controversiële praktijken waar we ongestoord geld aan kunnen verdienen: de productie van wapens met verarmd uranium of producten tot stand gekomen via kinderarbeid bijvoorbeeld.

De overheid dient haar eigen spaar- en beleggingsgelden meer te investeren met aandacht voor een duurzame toekomst. Ze heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. Enkele overheidsfondsen hanteren inmiddels sociale, ecologische en ethische beleggingscriteria bij hun beleggingen. Maar dat gebeurt nog te weinig. De overheid stelt wetgeving op om bijvoorbeeld milieuvervuiling en inbreuken tegen arbeidsrechten tegen te gaan. Maar ze belegt wel in bedrijven die zich daar wereldwijd weinig of niets van aantrekken. Dat is tegenstrijdig. Bovendien getuigt het van weinig langetermijnvisie en verantwoordelijkheid om overheidsgelden te blijven beleggen in bijvoorbeeld milieuvervuilende producten en productiemethoden.

MVI werd ingeschreven in het federaal actieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar resultaatsverbintenissen ontbreken. Er werden geen streefcijfers vooropgesteld. Bovendien moet de uitvoering van het plan nog volgen. Er was ook geen duidelijke visie op wat dan wel onder MVI (voor de overheid) verstaan mag worden. Ons inziens zijn lang niet alle onder de MVI-noemer aangeboden producten die naam ook waardig. MVI dient meer aandacht te hebben voor de solidaire economie.

Netwerk Vlaanderen en Réseau Financement Alternatif vragen om het stimuleren van een kwaliteitsvol MVI structureel op te nemen in het regeerakkoord. Ons memorandum bundelt de concrete initiatieven die we verwachten onder zes acties:

* stel grenzen
* geef het goede voorbeeld
* zorg voor meer transparantie
* versterk de solidaire economie
* internationaliseer
* doe het niet alleen

Share Button