Hulp pensioenfondsen bij duurzaam beleggen

Pensioenfondsen aangesloten bij de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF) krijgen een handleiding voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Peter Borgdorff, directeur van VB, en Frans Prins, directeur van OPF, spreken bewust niet van een code of richtlijnen, maar van een handleiding die besturen van pensioenfondsen moet helpen om een verantwoord beleggingsbeleid te ontwikkelen.

Volgens Borgdorff is een aantal pensioenfondsen al lang bezig met het formuleren van een verantwoorde beleggingsstrategie, maar is het ene fonds aanzienlijk verder met de gedachtevorming en implementatie dan het andere. ‘Maar het staat buiten kijf dat pensioengeld maatschappelijk geld is en dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat neemt niet weg dat het een lastig onderwerp is. Wij denken dat het geven van openheid van zaken ook bijdraagt aan het begrip voor de dilemma’s van pensioenfondsen.’

De handleiding staat nu nog in de kinderschoenen. VB en OPF hebben een ‘praktische’ commissie opgericht die de adviezen en hulp concreter moet maken. De commissie wordt geleid door Harry Hummels, hoogleraar duurzaam beleggen en verbonden aan het European Centre for Corporate Engagement van de Universiteit Maastricht.

VB heeft een eerste aanzet gegeven voor een handleiding. Daarin valt op dat pensioenfondsen vanaf nul kunnen beginnen met hun beleggingsbeleid. Zo worden verschillende manieren om een verantwoord universum samen te stellen behandeld. Daarnaast geeft VB een lijst van punten die het bestuur moet ondernemen om tegemoet te komen aan de maatschappelijke wens in ieder geval een beleid te hebben dat goed is uit te leggen.

Share Button