ABN AMRO start Clean Tech Fund

Bron
ABN AMRO

Stijgende olieprijzen, smeltende ijskappen en de klimaatverandering: de roep om innovatieve, schone technieken en energiebronnen klinkt harder dan ooit. Voor bedrijven die deze technieken ontwikkelen, biedt dat aantrekkelijke vooruitzichten. Het ABN AMRO Clean Tech Fund belegt in innovatieve ondernemingen die actief bijdragen aan een beter milieu. En zoals de rendementen van de Cleantech Index aantonen, kunnen, behalve het milieu, ook beleggers daarvan profiteren.

Voordelen van het Clean Tech Fund:

Beleggen in bedrijven die actief bijdragen aan een beter milieu

Profiteren van de toenemende aandacht voor een schonere wereld
Uitzicht op aantrekkelijke rendementen
Brede spreiding over regio’s en bedrijven.

Meer informatie
Meer informatie kunt u terugvinden in het prospectus (pdf, 157 pag., 1,40 MB) en het vereenvoudigd prospectus (pdf, 5 pag., 76,7 kB) van het ABN AMRO Clean Tech Fund. Daarnaast is er een brochure (pdf, 8 pag., 769 kB) opgesteld waarin u de informatie die op deze pagina is weergegeven, kunt nalezen.

Schrijf nu online in!
U kunt online inschrijven (als u toegang hebt tot Internet bankieren) tot en met 26 oktober 15.00 uur. U kunt ook telefonisch inschrijven via 0900 – 00 24 (lokaal tarief). Bent u een Preferred Banking-relatie, bel dan met uw eigen adviseur of met het speciale Preferred Banking Service Center (0900 – 92 19, lokaal tarief). Gedurende de inschrijfperiode worden er geen transactiekosten in rekening gebracht. Om in te kunnen schrijven op het Clean Tech Fund hebt u een Effectenrekening nodig. U kunt deze online aanvragen.

Wilt u uw inschrijving royeren? Bel dan 0900 – 00 24 (lokaal tarief) of neem contact op met uw ABN AMRO adviseur. Royeren via internet is niet mogelijk.

Breed gespreid beleggen in clean tech
Het ABN AMRO Clean Tech Fund belegt breed gespreid in beursgenoteerde ondernemingen in de cleantech-sector. Doorslaggevend criterium is of ondernemingen technieken of producten ontwikkelen die bijdragen aan schone energie, schoon water en schone technologieën. Daaronder vallen uiteenlopende bedrijfssectoren. Het kan bijvoorbeeld gaan om bedrijven die windmolens ontwikkelen, bedrijven die milieuvriendelijke verpakkingen produceren, of om producenten van katalysatoren voor auto’s. Zo zijn tal van andere voorbeelden denkbaar. Enkele belangrijke bedrijfssectoren waarin het fonds kan beleggen zijn alternatieve energie, water, transport en afvalverwerking.

Cleantech-sector steeds belangrijker
Consumenten realiseren zich steeds meer dat de producten die ze gebruiken invloed hebben op het milieu. In de markt zijn de gevolgen van deze veranderende houding duidelijk merkbaar. Een goed voorbeeld is de onzuinige gloeilamp. Als gevolg van het toenemende bewustzijn onder consumenten, groeit het aantal mensen dat overstapt op spaarlampen snel. Voor ondernemingen die deze lampen ontwikkelen betekent dat een sterke impuls. En zo kunnen allerlei voorbeelden worden genoemd waarbij consumenten steeds vaker vragen om schonere producten en technieken. Denk aan zonne- en windenergie, milieuvriendelijke verpakkingen en schoner vervoer. Ook de overheid en het bedrijfsleven krijgen steeds meer oog voor klimaat en milieu.

Maar het blijft niet bij aandacht alleen, er worden ook daadwerkelijk investeringen gedaan. Voor bedrijven in de cleantech-sector betekent dit alles een sterke duw in de rug. De vooruitzichten voor het Clean Tech Fund zijn hierdoor gunstig. Het fonds speelt actief in op de snelle groei van dit thema en laat u hiervan optimaal profiteren.

Cleantech Index stijgt harder dan de gemiddelde aandelenmarkt
Gemeten (in euro’s) over de vijfjaarsperiode september 2002 t/m augustus 2007 behaalde de Cleantech Index 41% meer rendement dan de Europese aandelenmarkt (MSCI Europa Index) en maar liefst 59% meer dan de wereldwijde aandelenmarkt (MSCI Wereld Index). Het gemiddeld jaarlijks rendement over de afgelopen 3 jaar (1 september 2004 t/m 31 augustus 2007) bedraagt 13,7%. De gehanteerde Cleantech Index werd in februari 2006 geïntroduceerd en bestaat uit zo’n 47 vooraanstaande ondernemingen met een beurswaarde van USD 150 mln of meer, die tenminste de helft van hun omzet of winst in de cleantech-sector behalen. Voor de periode vóór februari 2006 is gebruik gemaakt van historische koerswaarden van de 47 ondernemingen uit de Cleantech Index. De Cleantech Index is een onafhankelijke index waarover informatie is te verkrijgen via www.cleantechindex.com.

Bronnen: Thomson Financial, Cleantech Network LLC en ABN AMRO Asset Management, september 2007.

Risico’s
Het risico van een belegging in het Clean Tech Fund is vergelijkbaar met dat van een wereldwijd aandelenfonds met een sectorale beleggingsstijl, inclusief de risico’s van beleggingen in opkomende markten en small caps (ondernemingen met een kleine marktkapitalisatie). Daarnaast kent het fonds een thematisch risico, doordat het puur belegt in cleantech-bedrijven, en een valutarisico, aangezien valutarisico’s niet worden afgedekt. Voor het ABN AMRO Clean Tech Fund geldt ook dat uw inleg geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Share Button