PGGM benoemt drie ethische adviseurs

Bron
PGGM

Pensioenfonds PGGM heeft drie ethische adviseurs benoemd in de bestuurscommissie beleggingen. Het betreft de heren ir. R. Willems, prof. dr. C. Flinterman en mr. drs. C Homan. PGGM kondigde in mei dit jaar de benoeming van deze adviseurs aan op strategische thema’s binnen het beleid verantwoord beleggen.

Else Bos, hoofddirecteur beleggingen PGGM:”Wij zijn verheugd met de benoeming van deze prominente experts op de voor ons zo belangrijke thema’s klimaatverandering, mensenrechten en wapens. Hiermee versterken wij de invulling van de ethische aspecten van ons beleid Verantwoord Beleggen.”

De ethische adviseurs ondersteunen het bestuur in het verder ontwikkelen en invullen van het uitsluitingen- en engagementbeleid. Daarnaast beoordelen de adviseurs de ethische aspecten van beleggingsvoorstellen.

De heer Willems is voor het CDA lid van de Eerste Kamer en was tot voor kort President-directeur Shell Nederland na diverse directie- en managementfuncties bij de Koninklijke Shell groep. De heer Flinterman is honorair hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit Utrecht. Tot voor kort was hij Directeur van de Landelijke Onderzoekschool Rechten van de Mens. En hij is lid, op zowel nationaal niveau als binnen het kader van de Verenigde Naties, van verschillende adviesorganen op het terrein van de rechten van de mens. De heer Homan verliet in 1998 in de rang van generaal-majoor der mariniers als directeur van het Instituut Defensie Leergangen de krijgsmacht. Sindsdien is hij onder meer Senior Research Fellow bij Instituut Clingendael.

Share Button