In kleine stappen naar duurzaam rendement

Het begrip duurzaamheid lijkt momenteel alleen betrekking te hebben op milieuaspecten. Er is een grote stroom van informatie over onderwerpen als klimaatveranderingen, CO2 uitstoot, ontbossing, drinkwater voorziening of stijging van de zeewaterspiegel.

Een veelvoud aan factoren veroorzaakt deze problemen en slechts een beperkt aantal mogelijkheden vormen de oplossing. De omvang van de problemen is groot en velen hebben het idee dat zijn of haar bijdrage weinig verschil zal maken. Om deze problemen te helpen oplossen zal de consument in zijn gedrag en bestedingen niet in een keer compleet omschakelen. Wel geleidelijk.

Het is mogelijk om gedrag te beïnvloeden met een financiële prikkel bijvoorbeeld door beprijzing of heffingen. Veelal zal blijken dat de prijselasticiteit laag en de pijngrens hoog blijft. Benzineprijs en fileleed zijn hiervan een voorbeeld. Een positief financieel vooruitzicht werkt beter, beleggers zijn hiermee bekend.

Om een groot probleem op te lossen is het wijsheid om het probleem kleiner te maken.

Biedt technologie hier een oplossing? De beste technologische ontwikkelingen komen voort uit zicht op grote mogelijkheden of het oplossen van schaarste.

Een goed en schoon milieu is dan een schaars goed aan het worden. Beleggers realiseren dit zich al en hebben reeds ingezet op een golf aan klimaatfondsen die beleggen in ondernemingen die oplossingen gaan aandragen. De bekende windmolens hebben al lange levertijden, de zonnecellenproductie is al voor jaren uitverkocht.

In kleinere vorm zijn nog meer mogelijkheden voor nieuwe technieken op het gebied van clean technology, renewable energy of het gebruik van enzymen bij de productie van ethanol uit plantaardige biomassa. De belegger kan deze mogelijkheden zien als interessante aanvulling op de beleggingsportefeuille, de kersen op de taart.

Duurzaam beleggen is meer dan het uitsluiten van ondernemingen die structureel schade aan mens, maatschappij en milieu toebrengen. Duurzaam beleggen is juist beleggen in ondernemingen die goede sociale en maatschappelijke doelstellingen hebben opgenomen in de ondernemingstrategie.

En, het investeren in oplossingen voor klein gemaakte problemen op wereldschaal. De wereld zal niet in een keer duurzaam worden, duurzaamheid komt in kleine stappen. Bij de inrichting van beleggingsportefeuilles geldt dit ook. Er is een aantal interessante, veelal themagerichte, beleggingsfondsen hiervoor beschikbaar. Gezien de financiële prestaties loont duurzaamheid ook.

Duurzaamheid is een visie op langere termijn. De belegger kan daarop instappen en op korte termijn al resultaten zien. Kleine gedragswijzigingen bij de beleggers zullen dan een lange termijn positief resultaat kunnen hebben op de eigen beleggingen. Duurzaam rendement voor de langere termijn.

Jaap van den Ende, Manager Duurzaam Beleggen ING Bank.

Share Button