PGGM gooit strategie om en zet in op duurzaam beleggen

Pensioenbeheerder PGGM heeft circa vijftien externe vermogensbeheerders ontslagen die met actief beheer de marktindices proberen te verslaan

In totaal heeft PGGM, dat bijna euro 90 mrd beheert voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn, de afgelopen maanden voor euro 10 mrd aan vermogen teruggehaald dat in zogenoemde traditionele actieve portefeuilles zat.

‘De resultaten van onze actieve beleggers bleven achter bij onze verwachtingen’, zegt directeur vermogensbeheer Else Bos van PGGM. Vorig jaar presteerden de beheerders van actief geleide aandelen- en obligatieportefeuilles onder de marktindex, wat PGGM een relatief verlies van euro 500 mln opleverde.

‘Het blijkt bovendien dat de actieve beleggers het systematisch slechter doen dan de marktindex juist als de beurzen als geheel dalen’, zegt Bos. ‘Dat is nu precies het effect dat we niet willen hebben.’

‘Alle bekende namen’

Bos wil geen namen noemen van de vijftien externe beheerders die aan de kant zijn gezet. Volgens een ingewijde gaat het om ‘alle bekende namen uit de vermogensbeheersector’. ‘Er gaat een schokgolf door de sector als er ineens voor miljarden aan mandaten wordt ingetrokken’, zegt hij. De externe partijen beheerden ruim de helft van de teruggehaalde euro 10 mrd.

Het andere deel van de actieve portefeuille werd door interne beleggers van PGGM zelf belegd. Hun afdeling is opgeheven, waarbij enkele beleggers zijn opgestapt en de meeste binnen de organisatie in een nieuwe functie zijn geplaatst. Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft eind vorig jaar toestemming gegeven voor de draai in de beleggingsstrategie.

Passieve portefeuilles

PGGM belegt de vrijgekomen miljarden nu in passieve portefeuilles, waarbij de marktindices een-op-een worden gekopieerd. Traditionele actieve beleggers volgen voor een belangrijk deel een bepaalde index, zoals die van Amerikaanse aandelen uit de S&P 500. Door hier net van af te wijken, hopen ze het iets beter te doen dan het marktgemiddelde. Passief beheer is veel goedkoper dan het beleggen in actief geleide portefeuilles.

Tot nu toe heeft PGGM geen ruchtbaarheid gegeven aan de koerswijziging. Het proces waarbij de actieve portefeuilles worden gedraaid, is nog niet helemaal afgerond. Een belangrijk deel van de vrijgekomen euro 10 mrd is gegaan naar Barclays Global Investors. Barclays is een van de grootste indexbeleggers ter wereld en bezat al enkele mandaten van PGGM.

Duurzaam beleggen

PGGM onderzoekt nu of en hoe actief beheer in volwassen en liquide aandelen- en obligatiemarkten vormgegeven kan worden, en zet daarbij onder meer in op duurzaam beleggen. Een terugkeer naar de traditionele beleggers die net iets van de index afwijken, is volgens Bos niet aan de orde.

Volgens Bos is PGGM een van de eerste vermogensbeheerders die zo rigoureus afscheid nemen van de traditioneel actieve beleggingsmandaten. ‘Onze wijziging van de strategie volgde op de scherpe scheiding tussen actieve en passieve mandaten die we al eerder hebben aangebracht. Dat heeft ons beter zicht gegeven op waar en hoe we onze beleggingsresultaten behalen.’

Bos benadrukt dat PGGM nog steeds allerlei actieve strategieën volgt. Van de euro 90 mrd aan vermogen zit er voor ongeveer euro 20 mrd in private equity, vastgoed en infrastructuur. ‘Dit zijn wel degelijk actief geleide portefeuilles, maar zijn minder gebaseerd op het verslaan van bepaalde marktindices.’ Verder belegt de vermogensbeheerder voor euro 6,5 mrd in alternatieve strategieën, waaronder bosbouw en windmolens.

Share Button