Sterke groei van 23% voor Triodos Bank in 2007

Het balanstotaal van Triodos Bank groeide in 2007 sterk met 23% tot EUR 1,9 miljard. De nettowinst van de bank steeg met 46% en bedraagt EUR 9 miljoen. De winst per aandeel steeg met 13% en bedraagt EUR 3,85.

Het totaal toevertrouwd vermogen van Triodos Bank Groep, bestaande uit Triodos Bank en de fondsen onder beheer groeide in 2007 met 17% tot EUR 3,3 miljard.
De maatschappelijke aandacht voor het klimaat heeft in 2007 merkbaar tot een grotere aandacht voor Triodos Bank geleid. Het jaar 2007 kan met recht het jaar van de Duurzame Doorbraak genoemd worden. Duurzaamheid staat als thema in heel Europa volop in de belangstelling.

Directievoorzitter Peter Blom: ‘De extra aandacht voor Triodos Bank en de toegenomen vraag naar onze duurzame producten in de landen waar we actief zijn, is de erkenning voor wat we al 27 jaar doen: consequent en uitsluitend investeren in die bedrijven en projecten die bijdragen aan duurzaamheid, aan een samenleving met meer levenskwaliteit.’

De verbreding van duurzame ontwikkeling is in volle gang. Triodos Bank is niet de enige meer die zich daarvoor inzet. Peter Blom: ‘De verbreding is verheugend, maar gaat helaas ook gepaard met oppervlakkigheid. Duurzaamheid lijkt af en toe wel een marketingtruc te zijn. Verdieping blijft van groot belang. Het gaat bij duurzaamheid om meer. Om een andere visie op economie, de samenleving en ecologie. Dat is waar Triodos Bank zich de komende jaren op wil (blijven) richten.’

Kredietcrisis
Peter Blom: ‘Door sterk vast te houden aan onze eigen aanpak gaat de crisis die momenteel het bankwezen treft aan Triodos Bank voorbij. Deze crisis is het gevolg van het niet verbonden zijn met de reële economie. Triodos Bank maakt de bewuste keuze om dichtbij de reële economie te blijven. Wij doen niet aan speculatieve derivaten. De bank belegt spaargelden in concrete duurzame ondernemingen en heeft direct contact met de ondernemer. Ook dat is een vorm van duurzaamheid.’

Belang van middelgrote ondernemingen voor duurzame ontwikkeling
Peter Blom: ‘Het belang van middelgrote ondernemingen in het streven naar meer duurzaamheid is nog onderbelicht. Met name familiebedrijven en ondernemingen met 50 tot 1.000 medewerkers hebben nu de kans om hun bedrijfsvoering integraal te verduurzamen. Het zijn de middelgrote ondernemingen met ambitie, ze groeien snel en waarvan de rendementsontwikkeling goed is, die tevens uit zijn op impact in termen van duurzaamheid. Bijvoorbeeld handelsondernemingen die zich richten op de snelgroeiende biologische landbouw, de fair trade sector, verantwoorde consumentencosmetica en duurzame energie. Zij laten zien wat integraal duurzaam ondernemen is. Triodos Bank is zelf een goed voorbeeld van deze groep ondernemingen en daarmee uitstekend gepositioneerd om deze beweging de komende jaren te verbreden en te versterken.’

Succesvolle aandelen emissie
In de periode april tot en met juni 2007 heeft Triodos Bank een zeer succesvolle campagne gevoerd om het eigen vermogen van de bank te vergroten. De bank emitteerde meer dan één miljoen nieuwe aandelen. Dit betekent een verhoging van het eigen vermogen van 61% tot EUR 200 miljoen. Het nieuwe kapitaal is ingebracht door zowel particulieren als institutionele beleggers, waaronder de pensioenfondsen ABP, Delta Lloyd en Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (voorheen PGGM).

Het aantal certificaathouders is in 2007 gestegen van 9.000 tot 12.000.

Duurzaam Bouwen
Een nieuwe ontwikkeling in 2007 is de oprichting van Triodos Real Estate Development BV. Met deze nieuwe onderneming wil Triodos Bank duurzaam vastgoed ontwikkelen. Als eerste activiteit gaat Triodos Real Estate Development samen met OVG Projectontwikkeling de nieuwe kantoren voor de internationaal opererende post- en expressdiensten verlener TNT ontwikkelen. TNT wil haar kantoren aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid laten voldoen. Het gaat om de ontwikkeling van vijf duurzame kantoren, tezamen 70.000 m2, als onderdeel van het TNT Planet Me programma.

Financiële resultaten
De inkomsten van de bank zijn in 2007 met 29% gegroeid tot EUR 59 miljoen. De provisie-inkomsten bedragen in 2007 34% van de totale baten (2006: 33%).

De nettowinst steeg met 46% tot EUR 9,0 miljoen. De winst per aandeel, berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen bedraagt EUR 3,85, een stijging van 13 % De bank stelt voor een dividend te betalen van EUR 1,95 per aandeel (2006: EUR 1,80). De pay out-ratio komt daarmee op 51% (2006: 53%).

De winstdoelstelling op middellange termijn is 7% op het eigen vermogen van de bank. De volwassen vestigingen (Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk) hebben dat niveau inmiddels bereikt. Voor de vestiging in Spanje is dat nog niet het geval. Naar verwachting zal Spanje over een aantal jaren een vergelijkbaar rendement kunnen behalen.

De solvabiliteitsratio (of bis-ratio), een belangrijke graadmeter voor de financiële kracht van een bank, nam in 2007 belangrijk toe van 13,5% aan het eind van 2006 tot 17,8% aan het eind van 2007. Dit percentage is ruim boven het wettelijk minimum van 8%.

100% klimaat neutraal
Triodos Bank reduceert de impact van haar activiteiten en diensten op het milieu tot een absoluut minimum door energiezuinige maatregelen te nemen en groene stroom te gebruiken. De resterende CO2-emissie wordt gecompenseerd met CO2-credits. De activiteiten van Triodos Bank zijn sinds 2000 als eerste bank ter wereld 100% CO2-neutraal.

Duurzaam bankieren
Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. De bank, opgericht in 1980, plaatst aandacht voor mens en aarde niet tegenover een goed financieel rendement op korte termijn, maar is er van overtuigd dat deze op lange termijn elkaar juist versterken.

Triodos Bank stond aan de wieg van de fiscale stimuleringsregelingen voor groene, sociaal-ethische en culturele projecten. Triodos Bank lanceerde het eerste groenfonds en cultuurfonds van Nederland en is mondiaal een autoriteit op het gebied van microfinanciering in ontwikkelingslanden.

Triodos Bank heeft 153.000 klanten en heeft 6.400 kredieten in portefeuille. De bank heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje en een agentschap in Duitsland. De bank telt 400 medewerkers.

Voor 2008 verwacht Triodos Bank eveneens een sterke groei van de activiteiten. De bank verwacht actief bij te dragen aan het maatschappelijk debat over de verduurzaming van onze levensstijl. In woorden en daden en door de kennis en ervaring van de bank op het gebied van het duurzaam financieren en bankieren verder uit te dragen.

Share Button