ASN Bank eerste Nederlandse bank die CO2 uitstoot beleggingsfondsen openbaar maakt

Bron
ASN Bank

De ASN Bank onderzocht de CO2 efficiency van de bedrijven waarin ze investeert. Niet eerder bracht een Nederlandse financiële instelling deze gegevens naar buiten. Het Engelse onderzoeksbureau Trucost, gespecialiseerd in het vaststellen van de impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu, bepaalde in opdracht van de bank het aandeel CO2 emissie van drie beleggingsfondsen: het ASN Aandelenfonds, ASN Small & Midcap Fonds en het ASN Milieu & Waterfonds. Daartoe werden 190 bedrijven doorgelicht. De fondsen hebben gezamenlijk een investeringswaarde van meer dan 647 miljoen euro*.

Belangrijkste
conclusies

 • Het ontbreken
  van beleggingen in de gas- en oliesector heeft een sterk positief effect op
  een laag aandeel in de CO2 uitstoot van de fondsen.
 • In totaal ligt
  de uitstoot van het broeikasgas CO2 voor het ASN Aandelenfonds,
  ASN Small & Midcap Fonds en ASN Milieu & Waterfonds samen 20% onder de
  uitstoot van de benchmark.
 • Het ASN
  Aandelenfonds scoort positief. De totale CO2 impact van dit fonds
  ligt 40% lager dan de index.  
 • Het Milieu &
  Waterfonds scoort negatiever t.o.v. de benchmark; de aard van de sectoren
  waarin dit fonds belegd zijn energie intensief.


 


Voorloper in
duurzaamheid

Door als eerste
Nederlandse bank inzicht te geven in de CO2 efficiency van
beleggingsfondsen bevestigt de ASN Bank haar vooruitstrevende rol op het gebied
van duurzaamheid. Het toont daarnaast dat het hanteren van de strikte
beleggingscriteria, succesvol bijdraagt aan het minimaliseren van de
klimaatbelasting van de fondsen.

 


Jeroen Jansen,
Directeur ASN Bank licht toe: “Transparantie is een eerste vereiste bij duurzaam
beleggen. Deze gegevens geven een helder beeld naar de buitenwereld. Daarmee
zijn we de eerste in Nederland. Beleggers hebben recht op transparante en te
vergelijken informatie. De goede prestaties zijn een gevolg van het consistent
hanteren van onze milieucriteria. Het klimaatprobleem is een van de grootste
uitdagingen waar onze samenleving op dit moment voor staat. De meting van CO2
efficiency wordt een steeds belangrijker instrument om te sturen op een
relatief zo klein mogelijke milieu-impact. De ASN Bank maakt werk van
milieuproblemen door het maken van bewuste keuzes. ‘Practice what you preach’ is
ons uitgangspunt. Wij bewijzen dat het aanbieden van succesvolle
beleggingsproducten prima te combineren is met het voeren van een efficiënt CO2
beleid. Het zou goed zijn als andere financiële instellingen dit
initiatief volgen.”
 


 


Overzicht
resultaten

 


Resultaten
meting CO2 *


Aantal
bedrijven bekeken


CO2
uitstoot in tonnen per miljoen euro


CO2
efficiency inVergelijking met benchmark


Benchmarck MSCI All World Developed Index **


1.811


491

 

ASN Aandelenfonds


115


293


+ 40%

ASN Small & Midcap Fonds


27


473


+ 4%

ASN Milieu & Waterfonds


62


693


– 30%

ASN Geconsolideerde portfolio***


190


392


+ 20%

 

 

*          Alle
cijfers gemeten per 31 oktober 2007

**        Om de
uitkomsten te interpreteren, heeft de ASN Bank ze vergeleken met de scores
binnen de MSC Index, een gewogen gemiddelde van alle aandelenfondsen in de
‘ontwikkelde’ wereld

***       ASN
Aandelenfonds, ASN Small & Midcap Fonds en ASN Milieu & Waterfonds

 

Share Button