Groene lening mogelijk bij renovatie woning

Huiseigenaren die hun woning willen renoveren om deze energiezuiniger te maken, kunnen bij hun bank een groene (goedkopere) hypotheek aanvragen. Dit is mogelijk door de aanpassing van de Regeling Groen Beleggen die het kabinet recent aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd.

De wijziging is bedoeld eigenaar-bewoners van woningen te stimuleren deze energiezuiniger te maken. Met name bewoners van oudere en daardoor minder energiezuinige woningen kunnen hiervan profiteren. De hoogte van het te lenen bedrag is gekoppeld aan het energielabel dat de woning kan krijgen na renovatie. Dit betekent dat naarmate er meer energiebesparende maatregelen genomen worden en het label van de woning verder verbetert, er meer geld geleend kan worden tegen een gunstig tarief.

Afhankelijk van de mate waarin het energielabel van de woning verbetert is het mogelijk tegen een gunstig rentetarief 25.000 tot 100.000 euro te lenen. De eigenaar-bewoner kan deze zogeheten groene hypotheek aanvragen bij zijn bank. Met de bank wordt een contract opgesteld over welk energieniveau gerealiseerd wordt, welke aanvullende voorwaarden gelden en hoe hoog het rentevoordeel is.

Share Button