Bedrijfstakpensioenfonds MITT kiest voor verantwoord beleggingsbeleid

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode- Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (MITT) heeft onlangs de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties ondertekend. Hiermee kiest het fonds bewust en structureel voor een verantwoord beleggingsbeleid.

Bpf MITT onderkent met de ondertekening van de PRI dat milieu, sociale en governance factoren (ESG factoren) de risico/rendementsverhouding van beleggingen op de lange termijn beïnvloeden. In haar beleggingsbeleid heeft Bpf MITT in samenspraak met haar vermogensbeheerder Mn Services een aantal leidende principes geformuleerd. Deze geven richting bij verantwoord beleggen. De eigen principes zijn gebaseerd op de PRI en op enkele andere internationale codes die verantwoord ondernemen centraal stellen. Bij schending van door Nederland ondertekende internationale verdragen, kan Mn Services er namens Bpf MITT voor kiezen om tot uitsluiting over te gaan. Dit is al gebeurd bij clustermunitie en antipersoonsmijnen. Maar bij voorkeur laat Bpf MITT haar vermogensbeheerder opereren als een betrokken aandeelhouder die actief de dialoog aangaat met ondernemingen die in strijd lijken te handelen met de vastgestelde richtlijnen.

Over Bpf MITT

Bedrijfstakpensioenfonds Bpf MITT draagt zorg voor de uitvoering van de pensioenregeling Mode- Interieur, Tapijt en Textiel Industrie. Er zijn ca. 900 bedrijven aangesloten bij deze regeling voor 13,500 werknemers (actieven). Het belegd vermogen bedraagt circa EUR 950 miljoen.

Share Button