PGB geeft verder invulling aan ‘duurzame beleggingen’

Bron
PGB

Pensioenfonds PGB breidt haar portefeuille green investments uit. Nadat eerder dit jaar ⬠25 miljoen is belegd in schone energie, kiest het fonds er nu voor ⬠60 miljoen onder te brengen bij vermogensbeheerder Treadneedle. Bij Treadneedle vormt de analyse van en de controle op de manier waarop bedrijven worden geleid – inclusief hun maatschappelijk en ethisch beleid – een essentieel deel van de besluitvorming. De vermogensbeheerder gaat er, net zoals PGB, vanuit dat bedrijven die op een goede manier worden bestuurd, na verloop van tijd beter zullen presteren dan de markt.

PGB heeft bij de besluitvorming over de beleggingsstrategie voor 2008

-2010 de invulling van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid aangescherpt. Een van de speerpunten is de toevoeging van een portefeuille âgreen investmentsâ aan de bestaande beleggingscategorieën ter grootte van 2% (ongeveer ⬠200 miljoen) van het belegd vermogen. Door herschikking van de bestaande beleggingen wordt een aparte portefeuille opgebouwd voor duurzame beleggingen waarbij onder meer geïnvesteerd wordt in schone energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, in technologieën voor optimale energiebenutting en reductie van energiegebruik, in microkredieten en in (financiële) instellingen en fondsen waar een directe bijdrage aan de duurzaamheid van samenleving en milieu onderdeel uitmaakt van de ondernemingsmissie en visie. In dat kader is nu ⬠60 miljoen als mandaat uitgezet bij Threadneedle. Eerder dit jaar was al ⬠25 miljoen belegd in DIF Renewable Energy.

Naast de uitbreiding van green investmentsportefeuille zal PGB haar bestaande aandelenportefeuille gaan nalopen op de risicoâs met het oog op de tien principes van de Verenigde Naties. Deze principes worden gehanteerd om te voorkomen dat beleggingen worden gedaan die in strijd zijn met internationale wet- en regelgeving of die als ethisch verwerpelijk worden gezien. Eind 2008 moet dit beleid zijn ingevoerd. Het fonds beslist dan ook hoe wordt omgegaan met de ondernemingen die met een slechte score uit de bus komen.

Share Button