Institutionele beleggers blijven interesse tonen in microfinanciering

SNS Asset Management heeft haar tweede institutionele microfinancieringsfonds gesloten met een inleg van ruim € 113 miljoen. Dit tweede fonds is evenals het eerste uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers. Het belegt via microfinancieringsinstellingen (MFIs) in microfinancieringsprojecten in ontwikkelingslanden en opkomende economieën, en geeft institutionele beleggers de mogelijkheid te investeren in deze markt met goede rendementen vanuit zowel een financieel als sociaal perspectief.

Theo Brouwers, directeur SNS Asset Management: “Het is niet dat wij met de lancering van dit fonds geen last hebben van de kredietcrisis. Ook wij hebben gemerkt dat ondanks de grote interesse in microfinanciering, de besluitvorming wat langer op zich laat wachten. En er zijn ook enkele partijen die hun deelneming opschorten tot de rust op de financiële markten is teruggekeerd. Desondanks zijn we er toch weer in geslaagd om enkele gerenommeerde partijen aan ons te binden en boven de door ons gestelde target van € 100 miljoen te eindigen.”

Gegeven de aanhoudende belangstelling voor microfinanciering onder de institutionele beleggers en de blijvende behoefte van microfinancieringsinstellingen aan kapitaal is besloten om het fonds te heropenen voor een tweede tranche die afhankelijk van de financiële markten in het eerste kwartaal van 2009 zal plaatsvinden.

Behoefte
Het tweede SNS Institutional Microfinance Fund is onder meer opgericht om te voldoen aan enerzijds de behoefte van beleggers om exposure te krijgen op deze snel groeiende markt, en anderzijds de grote behoefte aan kapitaal van microfinancieringsinstellingen om hun explosieve groei in de kredietportefeuilles te financieren. Een verklaring voor het succes is onder meer terug te voeren op de uitstekende performance van het eerste fonds en ondersteunt de daarmee veronderstelde lage correlatie van microfinanciering. Bij microfinanciering draait het om investeringen in de informele economie waarbij de betalingsmoraal van micro-entrepreneurs belangrijker is dan de koersen op de financiële markten.

Deze moraal heeft zich ook de afgelopen maanden laten zien in de uitstekende terugbetalingsratio’s. “Juist nu, in deze tijd waarin beleggingen in Emerging Markets en locale valuta worden teruggetrokken, is de behoefte aan kapitaal extra groot bij MFIs. De groei en de performance van MFIs is onverminderd goed maar de beschikbaarheid van kapitaal neemt navenant af, vandaar dat ik extra blij ben met dit succes” aldus Theo Brouwers. “Dit geeft ons wederom de mogelijkheid om meer dan 1 miljoen mensen een toegang te geven tot een beter bestaan”.

Samenwerkende partijen
SNS Asset Management is een vermogensbeheerder voor institutionele partijen en maakt onderdeel uit van SNS REAAL. Het totale vermogen dat SNS Asset Management N.V. onder beheer heeft, bedraagt ruim € 22 miljard. Op het gebied van verantwoord institutioneel vermogensbeheer vervult SNS Asset Management een voortrekkersrol. Investeren in ontwikkelingslanden via o.a. microfinanciering speelt hierbij een belangrijke rol. Met de oprichting van het tweede microfinancieringsfonds heeft SNS Asset Management zijn positie wereldwijd versterkt als een van de leidende partijen op dit terrein.

DWM Asset Management LLC, onderdeel van de Developing World Markets groep, is – evenals voor het eerste microfinancieringsfonds – aangesteld als investment manager voor het fonds. DWM heeft wereldwijd een leidende rol op het gebied van verstrekken van leningen en andere financiële instrumenten aan microfinancieringsinstellingen. SNS Asset Management is voor 10% aandeelhouder in Developing World Markets.

Share Button