Enquête Landbouwkrediet in België legt grote nood aan informatie over duurzaam beleggen bloot

Duurzame of ethische fondsen maken nu al enkele jaren deel uit van het gamma beleggingsproducten die in België courant worden aangeboden. De opkomst van deze fondsen viel samen met de toegenomen interesse voor thema`s als energie, milieu, eerlijke handel en solidariteit.

Ondertussen vertegenwoorden duurzame fondsen al meer dan 6% van het totale bedrag dat in België in beveks is belegd.

Het Landbouwkrediet wilde weten in hoeverre dit succes gedragen wordt door een goede kennis van het concept door de Belgische bevolking.

In samenwerking met TNS Dimarso bevroeg het daarom 1.119 spaarders via een online-vragenformulier. De resultaten van deze enquête heeft het Landbouwkrediet nu voorgesteld.

Daarbij valt op dat duurzaam beleggen op veel sympathie kan rekenen bij de Belg, en dat meer dan 6 beleggers op 10 een duurzame belegging willen overwegen als die evenveel opbrengt als een klassieke belegging. Dit laatste impliceert evenwel meteen ook dat de Belg niet bereid is om extra te betalen voor een duurzaam beleggingsfonds.

Daarnaast zijn nog enkele andere opmerkelijke bevindingen uit het onderzoek gekomen.

Zo geeft ruim de helft van de ondervraagden aan nooit over duurzaam beleggen gehoord te hebben, en geven diegenen die zeggen er wél mee vertrouwd te zijn, daar vaak een uiteenlopende betekenis aan. Bovendien wekken duurzame beleggingen soms nog ten onrechte associaties op met minder rendabele beleggingen.

In de enquête vinden we ook de verklaring voor de beperkte mate van vertrouwdheid met het concept `duurzaam beleggen`: maar liefst 84% van de beleggers zegt nooit informatie over duurzaam beleggen te hebben gekregen van zijn bankier of verzekeraar. Dit ervaren ze als een hiaat in de financiële dienstverlening. Maar de Belg verwacht inzake duurzame beleggingen ook belangrijke intiatieven van de overheid. Ook van haar wil hij in de eerste plaats informatie. Maar ook controles op de naleving van de onderliggende ethische principes ziet hij als een opgave voor de overheid. Verder dient zij volgens de overgrote meerderheid van de ondervraagden ook het voorbeeld te tonen door zelf duurzaam te beleggen.

Rik Duyck, Bestuurder-Directeur van het Landbouwkrediet, vat de resultaten van het onderzoek als volgt samen : `Uit onze enquête is gebleken dat er heel wat potentieel is voor duurzame beleggingen. Een betere voorlichting in dit domein door de banken kan de belegger geruststellen en alle misverstanden rond rendement en risico wegwerken. De resultaten van ons onderzoek houden evenwel ook een signaal in voor de overheid: de burger verwacht dat zij duurzaam beleggen stimuleert door informatie te verstrekken en door zelf duidelijk het voorbeeld te geven.

Share Button