Duurzaamheid centraal bij kredietverlening door Rabobank

Bron
AGD.nl

Rabobank wil duurzaamheid een meer nadrukkelijke rol laten spelen bij de beoordeling van kredieten voor de agrarische sector.

De bank wil gaan werken met vijf principes op het gebied van onder meer dierenwelzijn, milieu en voedselveiligheid. Dat zei bestuursvoorzitter Bert Heemskerk vandaag op een symposium van Rabobank over voedsel. De kredietverstrekker wil tot de top drie van meest duurzame banken ter wereld horen. Om die ambitie waar te maken, werkt de bank aan de formulering van nieuwe uitgangspunten. Voorop staat dat er mondiaal voldoende en veilig voedsel moet worden geproduceerd.

Als de principes, die nog nader moeten worden uitgewerkt, van kracht zijn, verstrekt de bank uitsluitend nog geld aan bedrijven die verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen, mensen en dieren. Dat betekent niet dat Rabobank de kredietverlening aan bestaande klanten stopzet; de bank wil de principes juist met hen bespreken. Daarnaast wil de financierder bewustwording bij consumenten creëeren over hun bijdrage aan een verantwoorde agrarische sector.

Heemskerk benadrukte dat hij vindt de principes niet alleen voor Rabobank, maar ook voor andere kredietverstrekkers moeten gelden. "Het doel is dat iedereen die bezig is met food- en agrifinanciering handelt volgens deze principes", zei hij. In de tweede helft van dit jaar gaat Rabobank deze uitgangspunten daarom bespreken met sector, maatschappelijke organisaties en banken.

Het symposium stond in het teken van het afscheid van directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Bart Jan Krouwel van Rabobank. Behalve door Heemskerk werd hij ook toegesproken door milieuminister Jacqueline Cramer en voormalig bestuursvoorzitter Herman Wijffels, die beiden Krouwel roemde om zijn pioniersrol op dit gebied. Wijffels benadrukte tevens dat het van groot belang is dat bedrijven duurzaamheid steeds meer opnemen in de kern van hun activiteiten. "Als we de komende tien jaar niet de bakens verzetten, komen we in grote problemen", zei hij.

Share Button