Ronde-tafelgesprek groenfinanciering

De bouw moet ‘groener’ bouwen. Probleem is dat de bouw wel wil, maar niet de enige partij is die het voortouw moet en kan nemen bij het realiseren van duurzame projecten. Gunstiger, ‘groene’ financieringscondities zouden een aanjager kunnen zijn om duurzaamheid een hogere prioriteit te geven. Willen banken en overheden die stap zetten in deze tijd? Over die vraag gaat de ronde-tafeldiscussie die de Dutch Green Building Council op vrijdag 6 maart organiseert.

Zeker, de tijd is rijp voor groenfinanciering. Tegelijkertijd kampt de vastgoedsector met de gevolgen van de kredietcrisis. Het is maar de vraag of externe financiers uitgerekend in deze tijd met gunstigere condities op de proppen willen komen. En áls die bereidheid er al is: welke financieringsbehoeften zijn er eigenlijk in de markt? Ook een garantieregeling voor de bouwsector bij ‘groen bouwen’ zal onderdeel moeten zijn van het pakket maatregelen.

Samen met een aantal prominente partijen in de sector wil de Dutch Green Building Council als organisator meer zicht krijgen op de rol van groenfinancieringen als stimulans voor duurzamer bouwprojecten. Projectleider Hans Korbee van SenterNovem is de terzake kundige en inspirerende discussieleider.

Doel van de bijeenkomst is komen tot een gezamenlijke agenda richting de overheid voor de financiering van duurzaamheid.

Tweede doel van de bijeenkomst is om namens de bouw een stellingname te presenteren tijdens de komende Provada, een stelling die voer is voor verdere discussie. Het gesprek moet duidelijkheid geven welke verantwoordelijkheden overheid, banken en ontwikkelaars hebben en moeten nemen.

6 maart 2009, Hoofdkantoor van ABN Amro te Amsterdam

Share Button